ภาคอสังหาริมทรัพย์จับมือเปิดตัว “สมาคมไทยบิม” หรือ TBIM วางกลยุทธ์การปรับตัวอุตสาหกรรมก่อสร้างสู่ระบบดิจิทัล

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ ศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (TBIM) เปิดเผยว่า ในอนาคตเทคโนโลยีจะเข้ามาดิสรัปอุตสาหกรรมก่อสร้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากในโครงการต่างๆ ดังนั้น ในอุตสาหกรรมฯ จึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการนำเทคโนโลยี BIM มาใช้งานเพื่อให้สอดรับกับเศรษฐกิจยุคไทยแลนด์ 4.0

โดยระบบ BIM จะสร้างแบบจำลองเหมือนจริงในคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตทั้งหมดสามารถเห็นส่วนประกอบทุกส่วน ผ่านการสร้างโมเดล 3 มิติ และเปลี่ยนจากการสร้างแบบบนกระดาษมาสู่เทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ ยังเป็นการทำงานบนระบบ cloud

จากแนวคิดดังกล่าวทำให้เกิด ‘องค์กรกลาง’ ภายใต้องค์กร “สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร” (Thai Building Information Modeling Association: TBIM) เพื่อช่วยสร้างกรอบทำงาน และมาตรฐานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

“แนวโน้มการใช้ BIM จะชัดเจนขึ้นภายใน 5 ปีข้างหน้านี้หลังจากที่เทคโนโลยี 5G เกิดขึ้นในประเทศไทย”

ศ.ดร.อมร กล่าวอีกว่า ปัจจุบันเทคโนโลยี BIM ยังมีข้อจำกัดเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูง ทำให้เทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก อย่างไรก็ตาม ได้มีภาครัฐและเอกชนนำระบบ BIM มาใช้ในโครงการ อาทิ สถานีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีส้มของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และโครงการ แอชตัน อโศก ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ขณะที่ในภูมิภาคอาเซียนมีประเทศสิงคโปร์เป็นผู้นำในการใช้ BIM ในการพัฒนาโครงการก่อสร้าง

Maketeer FYI

TBIM ประกอบด้วย คณะกรรมการจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น สถาปนิกและวิศวกรจากภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน

ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานการทำงานด้วยระบบ BIM คาดว่าจะสามารถใช้งานมาตรฐานในปี 2563อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer