จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าในประเทศไทยมีขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี

ในปีที่ผ่านมามีขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น 5.6 พันล้านต้น ด้วยขยะมูลฝอยที่มากถึง 27.93 ล้านตัน หรือประมาณ 76,529 ตันต่อวัน เพิ่มจากปี 2560 ที่มีขยะมูลฝอย 27.37 ล้านตัน

การเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของการบริโภค และการขยายตัวของชุมชนเมือง

แม้ขยะมูลฝอยจะมีปริมาณที่มากขึ้นจากการใช้งานในรูปแบบต่างๆ แต่การกำจัดขยะมูลฝอยในประเทศไทยก็ยังไม่ถูกต้อง 100% เพื่อลดมลภาวะและมลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะ

จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าในปีที่ผ่านมา มีขยะมูลฝอยมากถึง 7.32 ล้านตัน ที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง

การกำจัดไม่ถูกต้องมาจากการเทกอง การเผากำจัดกลางแจ้ง การเผากำจัดในเตาเผาขนาดเล็กที่ไม่มีการบำบัดมลพิษทางอากาศ และการลักลอบทิ้งในพื้นที่ต่างๆ

ส่วนขยะ 10.85 ล้านตัน เป็นขยะที่ไม่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ที่ถูกกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องและขยะ 9.76 ล้านตัน เป็นขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้งในรูปแบบต่างๆ ผ่านการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

ขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ในประเทศไทย เป็นวิธีการกำจัดขยะผ่านการปลูกจิตสำนึกของคนไทยในการแยกขยะอย่างถูกวิธีที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี

จากปี 2559 ที่มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่เพียง 5.81 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเป็น 8.51 ล้านตันในปี 2560 ก่อนขยับเป็น 9.76 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา

 

แล้วคุณล่ะ ช่วยกันลดสร้างขยะและกำจัดอย่างถูกวิธีหรือยังอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer