ผลสำรวจความคิดเห็นของรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่า กลุ่มตัวอย่างเจ้าของร้านสะดวกซื้อถึง 85% ที่ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์หรือมีเวลาพักน้อยมากจนแทบไม่ได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัว ซึ่งสาเหตุหลักมาจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน ขณะที่ทั้งเจ้าของร้าน 29% และพนักงาน 56% ก็ให้ข้อมูลตรงกันว่า แต่ละวันต้องทำงาน 12 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น เพื่อช่วยให้กิจการร้านสะดวกซื้อที่ทำร่วมกับครอบครัวยังเดินหน้าต่อไปได้

สะดวกซื้อ 4

ผลสำรวจดังกล่าวที่จัดทำขึ้นเมื่อสิงหาคม ผ่านกลุ่มตัวอย่างเจ้าของร้านสะดวกซื้อแบบแฟรนไชส์ 3,645 คน และพนักงานร้านอีก 500 คน เป็นการยืนยันว่าบริษัทญี่ปุ่นโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อกำลังเผชิญวิกฤตขาดแคลนแรงงาน

จนเมื่อ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา 7-Eleven ได้ให้ 8 สาขาในกรุงโตเกียวลดเวลาเปิดลง ไม่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงอีกต่อไป และเตรียมขยายเป็น 200 สาขาทั่วประเทศต่อไป

ขณะที่ FamilyMart เริ่มทดลองใช้แนวทางเดียวกันกับบางสาขาแล้ว ส่วน Lawson 100 สาขาปิดช่วงกลางคืนและมกราคมปีหน้าเป็นต้นไป 100 สาขาที่ไม่ทำกำไรหรือขาดพนักงานจะปิดกิจการ

สะดวกซื้อ 2

ปัญหาขาดแคลนแรงงานและทำงานหนักเกินไปกำลังเป็นประเด็นใหญ่ในญี่ปุ่น โดยทั้งหมดเป็นผลสืบเนื่องมาจากอัตราการเกิดต่ำ มีสัดส่วนคนวัยชราต่อสัดส่วนประชากรทั้งประเทศสูง

แต่คนวัยทำงานลดลงอย่างต่อเนื่อง จนมีแนวโน้มว่าอนาคตคนวัยเกษียณ ผู้หญิงและชาวต่างชาติต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานญี่ปุ่นมากขึ้น

สะดวกซื่้อ 6

ผลสำรวจของรัฐบาลญี่ปุ่นมียังมีเปิดเผยออกมาไม่กี่วัน หลังผลการศึกษา Microsoft ญี่ปุ่นที่ว่า หากลดวันทำงานลงเหลือ 4 วันต่อสัปดาห์ ทั้งความสุขและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยบริษัทเรื่องค่าใช้จ่ายจำเป็น เช่น ค่าไฟ ลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงานอีกด้วย/japantoday, theguardianอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer