นายฟายาซ คิง รองผู้อำนวยการบริหาร องค์การยูนิเซฟ ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างยูนิเซฟและกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินการให้เด็กทุกคนในประเทศไทยได้เข้าถึงบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยทั้งสองหน่วยงานได้หารือถึงแนวทางในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาความรู้ด้านสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินงานเพื่อป้องกันเด็กๆ จากการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ รวมถึงโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยเน้นไปที่เด็กข้ามชาติและเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดน

การพบปะพูดคุยกันในครั้งนี้ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรณรงค์โครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moments Matter on Mobile) ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารและให้ความรู้เรื่องการดูแลเด็กปฐมวัยแก่พ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก ที่กรมอนามัยและยูนิเซฟได้ร่วมมือกัน และเปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมา พร้อมกับได้ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งในการเผยแพร่ข้อมูลแก่พ่อแม่และผู้ปกครอง นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขและยูนิเซฟยังเห็นพ้องต้องกันที่จะกระชับความสัมพันธ์กับภาคเอกชนเพื่อนำเอาแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและบริการได้มากขึ้นโดยผ่านช่องทางดิจิทัล

ยูนิเซฟได้แสดงความพร้อมในการสนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการฐานข้อมูล และกระบวนการให้ความช่วยเหลือติดตามเด็กและครอบครัวที่เสี่ยงต่อการถูกทำร้าย ถูกทอดทิ้ง และถูกแสวงประโยชน์

นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานยังได้พูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคของเด็กข้ามชาติในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข และความจำเป็นในการส่งเสริมนโยบายและระบบที่เอื้อให้เด็กทุกคนในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงเด็กข้ามชาติ ให้สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพผ่านระบบประกันสุขภาพ

ทั้งนี้ ระหว่างการเยือนประเทศไทย 7 วัน นายฟายาซยังได้เดินทางไปพบกับเด็กๆ และครอบครัวแรงงานข้ามชาติในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรับฟังโครงการต่างๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขสำหรับเด็กๆ ข้ามชาติในประเทศไทยอีกด้วยอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer