หากผู้คนและธุรกิจยังคงต้องเดินทางเชื่อมต่อไปมาระหว่างประเทศ  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน จึงมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้นอย่างโดดเด่น โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังเติบโตอย่าง กัมพูชา ที่เต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจสำหรับนักลงทุน หลายคนอาจยังไม่เคยทราบว่าบริษัทผู้ให้ บริการเดินอากาศ (Air Navigation Service Provider: ANSP) ในประเทศกัมพูชานั้นเป็นบริษัทของคนไทยอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท SAMART โดยมีชื่อว่า บริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด หรือ CATS

PHOTO by  internationalairportreview.com

Air Navigation Service Provider ในกัมพูชา

บริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด หรือ CATS ก่อตั้งเดือนเมษายน ปี 2544 โดย บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่นได้รับใบอนุญาตพิเศษเพียงรายเดียวจากรัฐบาลกัมพูชา เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการระบบควบคุมการจราจรและระบบเดินอากาศในประเทศกัมพูชา โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปี 2584 รวมอายุสัมปทานทั้งสิ้น 39 ปี

CATS เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ได้สิทธิในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (Air Navigation Service Provider: ANSP) ครอบคลุมเส้นทางบินทั้งหมดของน่านฟ้าประเทศกัมพูชา รวมถึงให้บริการที่สนามบินทั้ง 6 แห่ง (นานาชาติ 4 แห่ง ภายในประเทศ 2 แห่ง) ได้แก่ สนามบินนานาชาติพนมเปญ (Phnom Penh International Airport) สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ (Siem Reap International Airport) สนามบินนานาชาติสีหนุ (Sihanouk International Airport) สนามบินพระตะบอง (Battambang Airport) สนามบินเกาะกง (Koh Kong Airport) และสนามบินสตึงเตรง (Stung Treng Airport)

PHOTO by battleforliberty.com

มาตรฐานบริการ คือ เครื่องชี้วัดในการเติบโต

เป็นที่รู้กันว่ามาตรฐานและการจัดการเกี่ยวกับการเดินทางโดยอากาศนั้นต้องมีมาตรฐานเกิน 100% เพราะระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานระดับสูงนั้นสะท้อนในแง่ของความปลอดภัย รวมถึงความมั่นใจของผู้โดยสาร และส่งผลโดยตรงกับบริษัทผู้ให้บริการสายการบินอีกด้วย สำหรับขอบข่ายการให้บริการของ CATS ประกอบด้วย  

1. ควบคุมการจราจรทางอากาศเขตสนามบิน (Aerodrome Control Service): จัดลำดับการขึ้นลงของอากาศยาน การให้คำอนุญาตในการติดเครื่องยนต์ของอากาศยาน และการให้คำอนุญาตในการขับเคลื่อน อาทิ ทางขับ (Taxi way) ทางวิ่ง (Runway) และลานจอด (Apron) ดำเนินการโดยหอบังคับการบิน (Aerodrome Control Tower)

2. การบริการควบคุมการจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน (Approach Control Service): การจัดการอากาศยานที่กำลังทำการบินเข้า-ออกระหว่างสนามบินกับเส้นทางบินที่กำหนดไว้ในแผนการบิน และเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศยานชนกันในอากาศ ต้องกำหนดให้ใช้เส้นทางการบินของอากาศยานแต่ละลำ รวมถึงจัดลำดับในการเข้าไปลงที่สนามบิน ดำเนินการโดยศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน (Approach Control Center)

3. การบริการควบคุมการจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (Area Control Service): บริการสำหรับอากาศยานที่บินอยู่ตามเส้นทางบินภายในอาณาเขตน่านฟ้าของกัมพูชา โดยมีการให้คำอนุญาต ในการใช้ความสูงและบินตามเส้นทางบินที่กำหนดไว้ ใช้ระบบติดตามอากาศยาน เช่น เรดาร์ (Radio Detection and Ranging: Radar) ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (Area Control Center: Phnom Penh Area Control Center)

Photo by chuttersnap on Unsplash

ยังมีช่องว่างให้เติบโต

แน่นอน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน สามารถเติบโตได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆ อย่างเรื่องของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จากการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในปี 2562 จะขยายตัวที่ร้อยละ 7.1 โดยมีจีดีพีรวมของทั้งประเทศอยู่ที่ 27,200 ล้านดอลลาร์ และจีดีพีต่อหัวอยู่ที่ 1,706 ดอลลาร์ ขยับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 9.1 จาก 1,563 ดอลลาร์ในปี 2561

โดยธุรกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา ยังคงเป็นธุรกิจส่งออก เสื้อผ้าสิ่งทอ สินค้าเกษตร และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เห็นได้จากจำนวนเที่ยวบินที่มีแนวโน้มการเติบโตที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยประมาณ 10% ต่อปี

ก้าวต่อไปของ CATS

CATS ตั้งเป้าขึ้นเป็นผู้นำในการให้บริการ Air Navigation ในระดับภูมิภาค โดยนำเทคโนโลยีทันสมัยของระบบเดินอากาศ รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขีดความสามารถในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญ คือการรักษาและปรับปรุงคุณภาพอยู่ตลอดเวลา ทั้งในเชิงการบริหารความปลอดภัย (Safety Management System) และลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำสุด (As Low As Reasonably Practicable: ALARP) นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อม และการจ้างงาน สร้างอาชีพแก่คนในพื้นที่

เตรียมเข้าตลาดหุ้นไทย ต้นปี 63

ด้วยผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนของ CATS  กลุ่มสามารถจึงมีแผนนำบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้น CATS ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในต้นปี 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลดล็อกมูลค่าที่ควรจะเป็นและเหมาะสมของ CATS ตลอดจนนำเงินที่ระดมทุนได้ไปเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน ชำระคืนเงินกู้ ลดภาระดอกเบี้ย และรองรับการขยายธุรกิจใหม่ๆ ของกลุ่มฯ ในอนาคต โดยล่าสุด บริษัทได้ยื่นแบบคำขอและร่างหนังสือชี้ชวนแก่ ก.ล.ต. ไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer