TheDaily-Nielsen-2

TheDaily-Nielsen-3

นีลเส็นเปิดตัวการให้บริการ การวัดเรตติ้งโฆษณา รวมออนไลน์และออฟไลน์ หรือ TOTAL AD RATINGS ขั้นต่อไปวางแผนวัดในฝั่งคอนเทนต์ เริ่มใน Facebook คาดได้เห็นต้นปีหน้า

สินธุ์ เภตรารัตน์, กรรมการผู้จัดการธุรกิจมีเดียนีลเส็น ประเทศไทย, เวียดนาม, และพม่า กล่าวว่า แต่เดิมในเมืองไทยการวัดเรตติ้งทั้งคอนเทนต์และโฆษณา จะสามารถวัดเฉพาะจอทีวี ซึ่งระบบนี้ในมา 30 ปีแล้วแต่เนื่องจากปัจจุบันยุคดิจิทัลได้เติบโตขึ้น จึงเกิดจออื่นๆตามมาทั้งสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต และพีซี จึงทำให้นักการตลาดกว่า 79% เรียกร้องให้เกิดการวัดในฝั่งออนไลน์ด้วย

สำหรับการวัดเรตติ้งโฆษณา ใน Q3/2015 นีลเส็นจึงเริ่มพัฒนาการวัดเรตติ้งในออนไลน์ Q3/2016 เริ่มทดลองวัดในไทยผ่านช่องที่เป็นพันธมิตร และเริ่มส่งมอบข้อมูลได้ใน Q1/2017 ส่วน Q3/2017 ได้แนะนำให้กับอุตสาหกรรมโฆษณาให้รู้จัก และสามารถเริ่มวัดได้ตั้งแต่ Q4/2017 เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อว่า Total Ad Ratings (TAR)

ในครั้งนี้ TAR เป็นเวอร์ชั่น 2 ที่สามารถวัดรวมทั้งออฟไลน์และออนไลน์ได้แล้ว จากเดิมที่ต้องแยกวัดเฉพาะส่วน โดยการวัดใช้ฐานผู้ใช้ Facebook ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 47 ล้านคน แล้วกรอง Account ที่ซ้ำออกไป

“ในเวอร์ชั่นนี้จะสามารถแยกจำนวนผู้ที่เห็นซ้ำออกได้ จากที่แต่ก่อนจะรวมหมด ทำให้ข้อมูลเกินกว่าความเป็นจริง โดยเมืองไทยเป็นแห่งแรกในเอเชียที่มีการเปิดตัว เนื่องจากเป็นประเทศที่มีแนวโน้มการใช้โฆษณาออนไงน์สูงขึ้นทุกปี”

ในระยะถัดไปได้เตรียมวัดเรตติ้งใน Facebook Live และ Video โดยนำร่องกับ 3 ช่องแรก คาดว่าจะสามารถเห็นข้อมูลได้ในต้นปีหน้า โดยจะทำให้ไทยเป็นประเทศที่ 2 ในโลกใช้ระบบนี้ต่อจากอเมริกาอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer