อินเทอร์เน็ตคือส่วนหนึ่งของประชากรโลกขึ้นทุกที

ในวันนี้จากรายงานของ We are Social ผ่าน Social Media Management Tool ที่เรียกว่า Hootsuite พบว่า คนทั่วโลกเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 4,540 ล้านคน คิดเป็น 59% ของประชากรโลก 7,750 ล้านคน

โดยประชากรอินเทอร์เน็ตใช้เวลาท่องอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 6 ชั่วโมง 43 นาที ต่อคนต่อวัน แต่เป็นค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่าประเทศไทย โดยประเทศไทยมีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตที่มากกว่านั้น คือ 9.01 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน เป็นอันดับที่ 5 ของโลก

ส่วนประเทศฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงสุด 9.45 ชั่วโมงต่อวัน และญี่ปุ่นมีการใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตต่อวันน้อยที่สุดคือ 4.22 ชั่วโมงต่อวัน

อัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยของคนทั่วโลกจะหมดไปกับโซเชียลมีเดีย 2.24 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็น 1 ใน 3 ของเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตโลก

จากการเก็บข้อมูลของ Hootsuite พบว่าในปี 2020 มีคนทั่วโลกมากถึง 3,800 ล้านคน ที่มีการใช้งานโซเชียลมีเดีย หรือคิดเป็น 49% ของประชากรโลก

การใช้งานโซเชียลมีเดียของประชากรโลกมีการเติบโต 9.2% เพิ่มขึ้น 321 ล้านคนภายใน 1 ปี และเป็นการเล่นโซเชียลมีเดียผ่านมือถือถึง 99% หรือ 3,750 พันล้านคน

ประชากรโซเชียลมีเดียทั่วโลกจะมีการสมัครและใช้งานโซเชียลมีเดียเฉลี่ย 8.6 แพลตฟอร์มด้วยกัน

นอกจากนี้ คนทั่วโลกยังให้ความสนใจในการเสพคอนเทนต์ต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น จากการเก็บข้อมูลของ Hootsuite พบว่าประชากรอินเทอร์เน็ตโลกใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตในการดูออนไลน์วิดีโอมากถึง 90% ฟังเพลงสตรีมมิ่ง 70% และดูคอนเทนต์ในรูปแบบ VLOG (Video +Log) 51%

ทั้งนี้การเติบโตของประชากรอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนในด้านต่างๆ ที่น่าสนใจ ทั้งด้านความรู้ การค้า และอื่นๆ อีกมากมาย และเราเชื่อว่าการมาของ 5G เชื่อว่าจะทำให้โลกได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายขึ้นอย่างแน่นอนอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน