โซเชียลมีเดีย เทรนด์หลักที่นักการตลาดและแบรนด์ต้องให้น้ำหนัก (วิเคราะห์)

คนไทยเข้าถึงโซเชียลมีเดีย 52 ล้านคน คิดเป็น 72% ของประชากรทั้งหมด

การเติบโตของประชากร โซเชียลมีเดีย ไทยในปีนี้ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่เติบโตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่เมื่อดูที่ปริมาณการใช้โซเชียลเดียกลับพบว่า คนไทยมีปริมาณการใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มสูงขึ้น 36% เมื่อเทียบกับปี 2019

กล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) ได้ให้ข้อมูลในงาน Thailand Zocial Award 2020 ครั้งนี้ว่าประมาณการใช้งานโซเชียลมีเดียในปี 2019 มีจำนวนมากถึง 7.2 พันล้านข้อความ จาก 5.3 พันล้านข้อความในปี 2018

 

คนไทยพูดผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ้น

2016 Social Media Penetration 56% จำนวนข้อความ 2.5 พันล้านข้อความ

2017 Social Media Penetration 67% จำนวนข้อความ 3.6 พันล้านข้อความ

2018 Social Media Penetration 74% จำนวนข้อความ 5.3 พันล้านข้อความ

2019 Social Media Penetration 74% จำนวนข้อความ 7.2 พันล้านข้อความ

 

การเติบโตของปริมาณการใช้โซเชียลมีเดียยังมาพร้อมกับการใช้โซเชียลมีเดียของแบรนด์ที่มีมากขึ้น และมีการใช้งานที่หลากหลายแพลตฟอร์ม

จากข้อมูลของไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) พบว่าในปีที่ผ่านมา มีแบรนด์มากถึง 84% จากแบรนด์ 1,399 แบรนด์ที่เก็บข้อมูล พบว่า ที่มีการใช้โซเชียลมีเดียมากกว่า 2 แพลตฟอร์มในการสื่อสารถึงผู้บริโภค ผ่านการสื่อสารด้วยเนื้อหาและสไตล์ที่แตกต่างกันเพื่อการสื่อสารที่ครอบคลุมในทัชพอยต์ของผู้บริโภค

พร้อมกับการอัดเม็ดเงินโฆษณาเพื่อสร้าง Engagement คาดหวังประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร

กล้าได้อธิบายว่าการอัดเม็ดเงินโฆษณาจำนวนมากทำให้เกิดเส้นกราฟ Engagement ที่สูง โดยในโลกของโซเชียลมีเดีย Engagement ที่สูงจะมาจาก 2 กรณี

1. เป็นคอนเทนต์ไวรัล

2. เป็นคอนเทนต์ที่อัดเม็ดเงินโฆษณา

ส่วนคอนเทนต์อื่นๆ ที่เป็น Organic Content จะมี Engagement ที่ต่ำ ซึ่งบางคอนเทนต์อาจจะมี Engagement ไม่ถึง 100 Engagement เสียด้วยซ้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่แบรนด์ควรปรับเพื่อสร้าง Engagement ให้ได้เทียบเท่า หรือมากกว่าค่ากลางหรือ P90 ถึงจะประสบความสำเร็จในการสื่อสาร

และค่ากลางของ Engagement ที่ดีอยู่ตรงไหน

กล้าได้บอกกับเราว่า ค่ากลางหรือ P90 แต่ละแพลตฟอร์มมีการวัดผลที่ไม่เหมือนกัน

โดย

Facebook มีค่ากลาง 1,297 Engagement

Twitter มีค่ากลาง 201 Engagement

IG มีค่ากลาง 938 Engagement

YouTube มีค่ากลาง 630,480 View

แต่ค่ากลางหรือ P90 ที่กำหนดขึ้นมานี้เป็นค่าเฉลี่ยของทุก Category แต่บาง Category อาจจะมีค่า P90 ที่มากกว่าหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับความกว้างที่สามารถนำเสนอเนื้อหาได้

 

กล้าได้ยกตัวอย่างให้ฟังว่า Category ขนมขบเคี้ยวและขนมหวาน จะมี P90 ที่ค่อนข้างสูงคือ

Facebook มีค่ากลาง 3,010 Engagement

Twitter มีค่ากลาง 2,919 Engagement

IG มีค่ากลาง 1,169 Engagement

YouTube มีค่ากลาง 5,457,920 View

 

ส่วน Category โรงพยาบาล จะมี P90 ที่ต่ำกว่าจากขอบเขตในการนำเสนอเนื้อหามีอยู่จำกัด คือ

Facebook มีค่ากลาง 284 Engagement

Twitter มีค่ากลาง 316 Engagement

IG มีค่ากลาง 82 Engagement

YouTube มีค่ากลาง 5,784 View

 

นอกจากเรื่อง P90 สิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักการตลาดอีกเรื่องหนึ่งคือในวันนี้ Influencer ไม่ได้วางตัวเองเป็น Influencer เฉพาะสายอีกต่อไป

จากข้อมูลในงาน Thailand Zocial Award 2020 พบว่าในวันนี้ 97% ของ Influencer มีการรีวิวข้ามสายมากกว่าสองสายด้วยกัน

เช่น Influencer สายอาหารอาจจะมีการรีวิวหรือนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับสายท่องเที่ยว, สายสุขภาพและการออกกำลังกาย, สายความงามและสายวิธีการทำอาหารได้

ซึ่งทำให้นักการตลาดสามารถใช้ Influencer ข้ามสายเพื่อเป็นตัวแทนสินค้าและบริการได้

กล้าได้แนะนำว่า ในวันนี้ Influencer มีความหลากหลายมากขึ้น และบางคนมีความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายที่ใกล้เคียงกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักการตลาดในการกำหนดภาพลักษณ์แบรนด์เพื่อสื่อสารได้มีประสิทธิภาพ

เช่น แบรนด์อาหารคลีน อาจจะเลือก Influencer สายสุขภาพและการออกกำลังกาย แทน Influencer สายอาหาร เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายมากกว่า เพราะคนสนใจอาหารคลีนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับสุขภาพและการออกกำลังกาย

หรือแม้แต่ร้านอาหารที่วางตัวเองเป็นร้านอาหารลับ อาจจะใช้ Influencer สายไลฟ์สไตล์ มาช่วยรีวิวแทน Influencer สายอาหาร เพราะคนส่วนใหญ่ที่นิยมร้านลับจะเป็นคนที่วางตัวเองว่าเป็นคนไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากคนอื่น เป็นต้น

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ Influencer สายต่างๆ จะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก

แต่การสื่อสารในวงกว้างยังจำเป็นต้องใช้ Macro Influencer เพื่อกระจายการรับรู้ในวงกว้าง

โดย Twitter ได้ให้ข้อมูลในงาน Thailand Zocial Award 2020 ว่า

เป๊ก ผลิตโชค เป็นศิลปินที่มีการพูดถึงมากที่สุดในโลก Twitter ในปีที่ผ่านมา ด้วยการพูดถึง133 ล้านครั้ง คิดเป็นสัดส่วน 9.5% จากข้อความที่พูดอยู่ใน Twitter ทั้งหมดในปีที่ผ่านมา 1,400 ล้านข้อความ

ซึ่งตัวเลขนี้ทำให้เราได้เห็นว่าพลังของ Influencer มีความสำคัญไม่แพ้การสื่อสารอื่นๆ

 

พลังเป๊กในTwitter

2017 13 ล้านครั้ง

2018  43 ล้านครั้ง

2019 133 ล้านครั้ง

 

อย่างไรก็ดี สิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งในปีนี้เป็นเรื่องของเพลงลูกทุ่ง

จากรายงานของไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) พบว่า คนไทยในโลก โซเชียลมีเดีย ให้ความนิยมกับเพลงลูกทุ่งอย่างน่าสนใจ

โดยคลิปเพลงลูกทุ่งได้ติดอันดับทอป 20 ในโลกโซเชียลมีเดียมากถึง 12 คลิป

และเพลงลูกทุ่งที่เป็น Top10 ในโซเชียลมีเดียมี Performance ในการ Engagement มากกว่าเพลงแนวอื่นๆ ถึง 12%

นอกจากนี้เพลงลูกทุ่งยังทำให้ผู้ที่จับมือร่วมงานกับเพลงลูกทุ่งสามารถสร้าง Engagement เติบโตขึ้นกว่าเดิม 480%

ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสของแบรนด์ในการสื่อสารผ่านโลกของเพลงลูกทุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้าง Engagement ที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง แต่ควรวางภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เหมาะสมกับการนำเสนอผ่านเพลงลูกทุ่งด้วย

การที่โลกโซเชียลมีเดียของไทยเติบโตด้วยจำนวนข้อความที่โพสต์ แชร์ คอมเมนต์ และแชต พูดคุย ในรูปแบบต่างๆ ถึง 7.2 พันล้านข้อความ โลกของโซเชียลจึงแฝงด้วย Dark Side ตามมามากมายเช่นกัน

ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) ได้แชร์ข้อมูลให้เราฟังว่า

ในปีที่ผ่านมาโลกโซเชียลมีการโพสต์ข้อความต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพนันถึง 1.2 แสนข้อความ

มีการโพสต์ข้อความแนว Bully 7.75 แสนข้อความ และเป็นที่แอบตกใจคือมีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการขายบริการอย่างเปิดเผยสูงถึง 1.3 ล้านข้อความด้วยกัน

จะเห็นว่าโลกของโซเชียลมีเดียมีหลากหลายมิติทั้งโอกาส และด้านมืดที่จะกลายเป็นปัญหาสังคมได้

และสิ่งต่างๆ เหล่านี้ถ้าแบรนด์ช่วยกันขับเคลื่อนตลาดผ่านอินไซต์ผู้บริโภคผ่าน โซเชียลมีเดีย ก็อย่าลืมที่จะช่วยดูแลสังคมโซเชียลมีเดียให้น่าอยู่ด้วย

 

Marketeer FYI

Facebook Social Media ที่มีผู้ใช้สูงสุดในไทย

Facebook Active User

41 ล้านบัญชีต่อวัน

57 ล้านบัญชีต่อเดือน

56 ล้านบัญชีใช้ผ่านมือถือ

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน