การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ได้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างต่อหลายอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจร้านอาหาร เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชะลอการเดินทางมาไทย ผู้บริโภคชาวไทยเองก็หลีกเลี่ยงการเดินทางท่องเที่ยวและการไปรับประทานอาหารในที่ที่มีคนพลุกพล่าน

นอกจากนี้ การชะลอตัวของเศรษฐกิจและความเสี่ยงของการเลิกจ้างงาน กดดันกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศให้ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น

จากปัจจัยดังกล่าวทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปรับประมาณการรายได้ของธุรกิจร้านอาหารปี 2563 ลงเหลือ 4.02–4.12 แสนล้านบาท จากคาดการณ์เดิมเมื่อต้นปีประมาณการไว้ที่ 4.39 แสนล้านบาท ลดลง 2.65-3.65 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จะสร้างแรงกดดันต่อยอดขายของผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆ ก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยมีท่าทีหันมารับประทานอาหารที่บ้านมากขึ้น ก็อาจจะเป็นช่องทางโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเพิ่มช่องทางการขาย take away  หรือเพิ่มบริการเดลิเวอรี่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญกับกำลังซื้อที่ลดลงได้ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online