รศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในโอกาสได้รับรางวัล “นิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562” ซึ่งมอบให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ดำรงตำแหน่งอันสำคัญและสมเกียรติ สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ ณ ห้องอาหาร เลอ นอร์มังดี โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer