รายได้ AOT มาจากไหน ? เปิดอาณาจักร AOT องค์กรนี้มีมากกว่าสนามบิน

ถ้าพูดถึงบริษัทท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. หลายคนจะรู้จักเพียงสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง หาดใหญ่ เชียงใหม่ และอื่นๆ

แต่ความจริงแล้วนอกจากธุรกิจสนามบินท่าอากาศยานไทยยังมีธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นทั้งบริษัทย่อยที่ถือหุ้นเกิน 50% จำนวน 1 บริษัท และบริษัทที่ถือหุ้นไม่ถึง 50% จำนวน 7 บริษัท คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,197.72 ล้านบาท

ประกอบด้วย


โดยแต่ละบริษัทที่ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเข้าไปถือหุ้นมีรายได้ดังนี้

 

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ทอท. การบินไทย และธนาคารกรุงไทย เพื่อบริหารโรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

โดยในบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ทอท. ถือหุ้น 60% การบินไทย 30% และธนาคารกรุงไทย 10%

ที่ผ่านมามีรายได้ดังนี้

 

2560    843.79 ล้านบาท        กำไร 139.93 ล้านบาท

2561      857.73 ล้านบาท       กำไร 134.74 ล้านบาท

2562      846.70 ล้านบาท      กำไร 122.18 ล้านบาท

*เฉพาะรายได้หลัก และกำไรสุทธิ

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์

 

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด

บริษัทที่ให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Services Equipment) ในสนามบิน จัดตั้งในเดือนตุลาคม 2561 โดยทอท. ถือหุ้น 49% เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) ถือหุ้น 51%

ในปี 2562 มีรายได้ดังนี้

 

2562 238.02 ล้านบาท กำไร 39,82 ล้านบาท

*เฉพาะรายได้หลัก และกำไรสุทธิ

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์

 

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด อีกหนึ่ง รายได้ AOT

บริษัทร่วมทุนระหว่าง ทอท. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท เพิร์ล จำกัด ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินการผลิตอาหาร และให้บริการสินค้าและบริการ ด้านอุปโภคและบริโภค กับกลุ่มสายการบินต่างๆ ที่มาใช้บริการในสนามบินนานาชาติภูเก็ต

ที่ผ่านมา บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด มีรายได้ดังนี้

 

2559    587.28 ล้านบาท        กำไร 191.10 ล้านบาท                                 

2560      640.92 ล้านบาท      กำไร 210.87 ล้านบาท

2561      458.92 ล้านบาท      กำไร 62.76 ล้านบาท

*เฉพาะรายได้หลัก และกำไรสุทธิ

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์

 

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด

บริษัทที่ดำเนินการให้บริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย ทอท. ถือหุ้น 10% และ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ถือหุ้น 90%

ที่ผ่านมา บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด มีรายได้ดังนี้

 

2559         626.36 ล้านบาท         กำไร 369.61 ล้านบาท                 

2560         639.04 ล้านบาท         กำไร 370.71 ล้านบาท

2561         658.24 ล้านบาท         กำไร 379.78 ล้านบาท

*เฉพาะรายได้หลัก และกำไรสุทธิ

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์

 

บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำกัด

บริษัทบริหารและดำเนินการโรงแรมในสนามบินดอนเมือง ทอท. ถือหุ้น 9% ที่ผ่านมามีรายได้ดังนี้

2560         383.73 ล้านบาท         กำไร 30.80 ล้านบาท 

2561         400.71 ล้านบาท         กำไร 65.93 ล้านบาท

*เฉพาะรายได้หลัก และกำไรสุทธิ

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์

 

บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการบริหารการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน และให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแก่อากาศยาน

ที่ผ่านมา บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีรายได้ดังนี้

2559         3,564.7 ล้านบาท        กำไร 1,172.3 ล้านบาท

2560         3,581.3 ล้านบาท        กำไร 1,028.5 ล้านบาท

2561         3,754.3 ล้านบาท        กำไร 1,110.2 ล้านบาท

ที่มา: รายงานงบการเงินบริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท เทรดสยาม จำกัด

บริษัทประกอบธุรกิจ National Gateway สำหรับการแลกเปลี่ยนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้านการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน โดย ทอท. ถือหุ้น 1.5% ที่ผ่านมา บริษัท เทรดสยาม จำกัด มีรายได้ดังนี้

2559         49.05 ล้านบาท           กำไร 12.79 ล้านบาท                   

2560         59.57 ล้านบาท           กำไร 14.96 ล้านบาท

2561         59.63 ล้านบาท           กำไร 16.21 ล้านบาท

*เฉพาะรายได้หลัก และกำไรสุทธิ

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์

                 

บริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด          

บริษัทให้บริการภาคพื้นที่ที่สนามบินกรุงเทพฯ และภูเก็ต ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิทักษ์ทรัพย์ของศาลล้มละลายกลาง ทอท. ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 28.5%

 

และสำหรับรายได้ของ ทอท. ในการให้บริการสนามบินมีรายได้ในปี 2562 มากถึง 62,783.41 ล้านบาท เติบโต 3% กำไร 25.026.37 ล้านบาท

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer