พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามบุคคลทั่วประเทศออกจากเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. มีผล 3 เม.ย. เป็นต้นไป

โดยยกเว้น
• ผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์
• การธนาคาร
• การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์
• การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
• การขนส่งพัสดุภัณฑ์
• การขนส่งสินค้าเพื่อนำเข้าส่งออก
• การขนย้ายประชาชนสู่เพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
• การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ
• การเดินทางมาจากหรือไปท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด คำสั่งต่างๆ ของทางราชการ คือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาต

#ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มีผล 3 เม.ย. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ นายกฯ ยังดำเนินการชะลอคนไทยและต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 เม.ย. 63

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer