บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “เซ็นกรุ๊ป” ผู้นำด้านธุรกิจร้านอาหาร เห็นว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและกำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว จึงพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยเว้นระยะห่างในการสั่งอาหารและชำระเงินกว่า 1 เมตร เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ตามนโยบายภาครัฐ และดูแลพนักงานของบริษัท ให้ความรู้เรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากโควิด-19 และสุขอนามัย ยืดถือปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

เซ็นกรุ๊ป ห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน พนักงานทุกคน เพิ่มมาตรการปฏิบัติงานหน้าสาขาเมื่อรับออเดอร์เดลิเวอรี่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดูแลความสะอาดสูงสุดทุกขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจเมื่อมาใช้บริการร้านอาหารในเครือ

  1. สวมใส่ถุงมือและหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
  2. เว้นระยะห่างกว่า 1 เมตร เมื่อสั่งอาหาร รอรับอาหารและชำระเงิน สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการซื้ออาหารกลับบ้าน (Take Away) และพนักงานบริการส่งอาหาร (Food Delivery Partner)
  3. เน้นการรับออเดอร์ทางโทรศัพท์ตามเบอร์ติดต่อของสาขา หรือผ่านแอปพลิเคชัน
  4. รักษาความสะอาดของพื้นที่บริเวณจุดรับออเดอร์-อาหารอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ยังให้ความรู้กับพนักงานทุกคนเพื่อป้องกันความเสี่ยงเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ที่พักอาศัยของตนเองเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

  1.  ขอความร่วมมือพนักงานในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ลดการออกจากที่พักของตนเองและกิจกรรมทางสังคมโดยไม่จำเป็น
  2. หมั่นสังเกตอาการทางร่างกายของตนเองอยู่เสมอ หากมีอาการไข้ (สูงกว่ำ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ เจ็บหน้าอก หายใจเหนื่อยหอบ ให้พนักงานรีบพบแพทย์เพื่อทำการรักษาทันที
  3. สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนและหลังทำกิจกรรมต่างๆ
  4. แยกของใช้ส่วนตัว เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว
  5. หลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกายกับคนในครอบครัว เช่น จับมือ กอดอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer