ตามที่กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือ SMEs ซึ่งก็คือ “การเลื่อนกำหนดการชำระหนี้สำหรับธุรกิจ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยให้ SMEs มีสภาพคล่อง” ธนาคารต่างๆ ก็ขานรับนโยบาย

มาดูกันว่าแต่ละธนาคารมีเงื่อนไขอย่างไรกันบ้าง

SCB พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ยอัตโนมัติ พร้อมออกเงินกู้พิเศษ

SCB ออก 2 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มเติมตามมาตรการของธปท. เพื่อช่วยเหลือ SMEs ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด 19

1. “พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 6 เดือน” สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารไม่เกิน 100 ล้านบาท ปรับอัตโนมัติ โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร
2. “เงินกู้เสริมสภาพคล่อง” สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารไม่เกิน 500 ล้านบาท ติดต่อได้ที่สาขา SCB ทั่วประเทศ/ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน/โทร. 0-2722-2222 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขให้ทราบต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.scb.co.th/…/…/news/apr-2563/nws-scb-sme-bot.html

 

กรุงไทยพักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย  6 เดือน พร้อมปล่อยกู้ 2% ต่อปี ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

ธนาคารกรุงไทยร่วมมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือ SME ของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

1. สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารไม่เกิน 100 ล้านบาท พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน

2. สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารไม่เกิน 500 ล้านบาท ธนาคารสนับสนุนเงินกู้เสริมสภาพคล่องใหม่ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ไม่คิดดอกเบี้ยนาน 6 เดือนแรก

สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/2XiEAU7 และ Krungthai Contact Center โทร. 0-2111-1111

อ่านข่าวเพิ่มเติมที่ >> https://marketeeronline.co/archives/157326

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หลักเกณฑ์ของมาตรการดังกล่าว ธนาคารจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมต่อไป

 

GSB พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ‘อัตโนมัติ’

ธนาคารออมสิน ช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ SMEs วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

โดยพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย อัตโนมัติ ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB SMEs Call Center  0 2299 8899

อ่านเพิ่มเติม : http://bit.ly/GSBnewsevent04

 

KBank พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 

ธนาคารกสิกรไทย พร้อมออกมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 6 เดือน เริ่ม 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563 สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อรวมกับธนาคารไม่เกิน 100 ล้านบาท เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์โควิด-19

โดยธนาคารจะแจ้งรายละเอียด และเงื่อนไขให้ทราบต่อไปอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer