ในประเทศไทยมีจำนวนเด็ก “ออทิสติก”มากมาย

พวกเขาถูกมองว่าเป็น”คนป่วย”

แต่วิดีโอนี้จะทำให้คุณเห็นว่า แท้จริงแล้ว พวกเขาคือ “คนพิเศษ” ที่ “สร้างสรรค์คุณค่า”ได้ไม่แพ้ใคร

หรือบางที อาจจะมากกว่าด้วยซ้ำ…

นี่คือภาพยนตร์สั้นความยาว 4 นาที บอกเล่าเรื่องราวของเด็กออทิสติก “ เด็กพิเศษ ” ที่ดูเหมือนว่า ไม่สามารถรับรู้ หรือเข้าใจการแสดงอารมณ์ของคนรอบข้างได้ เป็นเด็กที่อยู่ในโลกของตัวเอง ไม่สบตา พูดช้า ทำอะไรซ้ำๆและดูเหมือนไม่สามารถเรียนรู้ใดๆได้เลย

จนหลายคนปฏิเสธการมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขา หลายคนกลัวไม่อยากเข้าใกล้ เพราะไม่สามารถคาดเดาอารมณ์ได้…ซึ่งจริงๆแล้วนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ย้ำว่าเป็นเพียงมุมเดียว..

และวิดีโอนี้ได้ทำให้เราเห็นแล้วว่า แท้จริงในอีกมุมหนึ่ง เด็กออทิสติกคือเป็นเด็กที่มีระเบียบ มีสมาธิ มีวินัย และจินตนาการสูง  เป็นเด็กที่มีศักยภาพมากพอที่จะสร้างสรรค์คุณค่าให้กับตนเองและสังคมได้ไม่แพ้ใคร

และที่สำคัญกว่าสิ่งใด พวกเขาเหล่านี้ใจดี อ่อนโยน และมีความรักให้กับคนรอบข้าง ด้วยหัวใจบริสุทธิ์ มีเพียงสิ่งเดียวที่พวกเขาต้องการ นั่นคือความรัก ความเข้าใจ การให้โอกาสจากคนรอบข้าง

นี่เป็นผลงานแคมเปญ “ TrueTogether เด็กพิเศษ คนพิเศษ ” ที่สร้างสรรค์โดย กลุ่มทรูร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย เนื่องในโอกาสวันตระหนักรู้ออทิสติกโลกปีนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการเปิดรับบุคคลออทิสติกให้อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ดีขึ้น โดยดำเนินโครงการภายใต้แนวคิด “Creating a Better Life for the Disabled” ดังที่ทางกลุ่มทรูยึดมั่นมาตลอด

จากแนวคิดที่อยากให้บุคคลออทิสติกมีชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทำให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มทรู ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิออทิสติกไทย ด้วยตระหนักอยู่เสมอในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยร่วมสนับสนุนทั้งเรื่องนวัตกรรมความรู้ การสร้างอาชีพ เช่น จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทางาน (True Autistic Thai Center), โครงการพัฒนาอาชีพบาริสต้ากับทาง TrueCoffee และ พัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้พิการ Autistic Application เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของกลุ่มบุคคลออทิสติก เพราะพวกเขานั้นสามารถที่จะเรียนรู้ พัฒนา และเลี้ยงดูตนเองได้ต่อไปในอนาคต

และเป้าหมายในปีนี้คือ “Bring togetherness to society” ทางกลุ่มทรู จึงได้ออกแคมเปญ “TrueTogether เด็กพิเศษ คนพิเศษ” เพื่อสื่อสารบอกเล่าความจริงของเด็กพิเศษ ในมุมมองที่ต่างออกไปจากเดิม ให้ผู้คนได้รับรู้และเข้าใจถึงตัวตนที่แท้จริงและสิ่งที่พวกเขามี ว่าเป็นสิ่งที่สวยงาม บริสุทธิ์ ทาให้พวกเขานั้นพิเศษยิ่งกว่าคนธรรมดาทั่วไป และทรูฯ เชื่อว่าสิ่งสาคัญที่สุดในการสร้างความ “togetherness” ได้ คือการสื่อสารเพื่อให้เกิด “ความเข้าใจ”

ทั้งหมดนี้ หากเราเปิดหัวใจให้พร้อมที่จะทำความเข้าใจ ก็จะทำให้เด็กออทิสติกสามารถอยู่ร่วมกับทุกคนในสังคมได้อย่างยั่งยืน เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เด็กออทิสติกต้องการที่สุด คือความเข้าใจ จากทุกคน

#TRUETOGETHER #เด็กพิเศษคนพิเศษ

 


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline