หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทิศทางของไทยจะเป็นอย่างไร

และจะมี New Normal  อะไรเกิดขึ้นบ้าง

ทั้งนายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ กล่าวไว้ใน  Facebook Live Press Conference ในหัวข้อ “มองศักยภาพประเทศไทยกับการรับมือ COVID-19 และ New normal หลังวิกฤตโรคระบาด” ไว้อย่างน่าสนใจ

นายแพทย์บุญ ระบุว่า หลังจากการแพร่ระบาดจะทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนจะหันกลับมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งที่โรงพยาบาลต้องทำคือ การเตรียมความพร้อมมาตรการความปลอดภัยและบริการทางการแพทย์เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค

สิ่งที่จะมาเป็น New Normal ในด้านสาธารณสุขนั้นมองว่า มีแนวโน้มจะเห็นการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ และการนำมาตรการใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่อความปลอดภัยของคนไข้

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อ เทคโนโลยีที่ช่วยลดระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาล  หรือเกิดบริการใหม่ๆ เช่น Telemedicine, ส่งยาหรือฉีดวัคซีนที่บ้าน เป็นต้น

อ่าน : ไทยพร้อมแค่ไหนในการรับมือ COVID-19

 

ส่วนศุภวุฒิระบุว่า สิ่งที่รัฐบาลต้องทำหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คือ การวางจุดยืนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศ

 

รัฐบาลต้องประเมินภาพใหญ่ว่า ต้องการให้ประเทศไทยไปยืนอยู่จุดใดในเศรษฐกิจโลก  จากนั้นแปลงกลับมาเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ

 

และมองว่า New Normal ที่จะเกิดขึ้นตามมาในด้านการท่องเที่ยว คือจะเห็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จากการท่องเที่ยวแบบเดิม อาจกลายเป็นการท่องเที่ยวแบบเช่าเหมาลำ เพื่อให้มีความปลอดภัยด้านสุขภาพมากขึ้น และยังต้องรักษาระยะห่างทางสังคม

การทำการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวทางการแพทย์ (Health & Medical Tourism) เพื่อสร้างรายได้ในระดับพรีเมียมที่มากขึ้น

นอกจากนี้ สิ่งที่จะตามมาอีกคือ หลังจากนี้การยกระดับประเทศเป็นส่วนหนึ่งของโกลบอลซัปพลายเชนในภาคการผลิตของโลก ที่ไทยต้องมีความพร้อมมากขึ้นเพราะห่วงโซ่อุปทานจะเล็กลง ผู้ประกอบการจะกระจายสินค้าไปทั่วโลกในแบบที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพมากขึ้นอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน