จากความสำเร็จในครั้งก่อนของแคมเปญ “CanonLife Redefine” ที่ทาง Canon ได้เชิญชวนผู้คนมาถ่ายภาพที่สื่อถึงตัวอักษรในภาษาไทย จนกลายเป็นสื่อการสอนในรูปแบบใหม่ที่สร้างประโยชน์ให้กับการศึกษา และทำให้แบรนด์ได้ไปคว้ารางวัลซิลเวอร์ประเภท Best Use of Corporate Image & Communication และรางวัลบรอนซ์ ประเภท Co-Creation & User Generated Content  จากเวที ADMAN AWARDS 2016

ปีนี้ Canon จึงได้นำแคมเปญ CanonLife Redefine กลับมาทำใหม่อีกครั้ง ด้วยการต่อยอดภายใต้หัวข้อใหม่อย่าง “อักขรานุกรม ก-ฮ” ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันถ่ายทอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ กว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ออกมาเป็นรูปภาพ ที่สื่อความหมายไปยังพยัญชนะไทยทั้ง ๔๔ ตัวอักษร

โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ คือ คุณหรรษา ตั้งมั่นภูวดล กับภาพถ่ายตัวอักษรภาพถ่ายตัวอักษร ว.แหวน สะพานภูมิพล ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดให้สร้างเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานคร -สมุทรปราการ

และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒ ซึ่งมีสองรางวัลได้แก่ คุณสุกฤษฎิ์  หิรัญสารพงศ์ กับภาพถ่ายตัวอักษร ข.ไข่ ที่โรงสีข้าวที่ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ หนึ่งในโครงการที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ราษฏรได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างแท้จริง

และ คุณรุ่งทิวา  สิริเรืองปัญญา กับภาพถ่ายตัวอักษร ป.ปลา สะพานพระรามแปด ที่พระองค์ทรงโปรดให้สร้างเพื่อแก้ไขปัญหาความคับคั่งของการจราจรในกรุงเทพฯ ระหว่างพื้นที่ฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี

โดยภาพถ่ายอักขรานุกรม ก-ฮ จะถูกจัดทำเป็น E-book เพื่อส่งมอบเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศได้นำไปใช้ประโยชน์ ทั้งในด้านของการเรียนด้านภาษา ประวัติศาสตร์ของชาติไทย และสอดแทรกพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้กันอีกด้วย

สมบูรณ์แบบ คงน่าจะเป็นนิยามที่ดีที่สุดของ CanonLife Redefine เพราะมันคือแคมเปญที่ตอบโจทย์อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นกับทางแบรนด์ที่นำตัวโปรดักท์มาผูกรวมกับคอนเทนต์ได้อย่างลงตัว, กับการศึกษาไทยในแง่ของการเป็นสื่อการสอนที่ทันสมัย ทั้งยังสอดแทรกองค์ความรู้ในหลายด้านไว้ในสื่อเดียวกันได้

สุดท้ายก็คือความระลึกถึงที่คนไทยมีต่อพระองค์ ทั้งในด้านของพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทย และความระลึกถึงในพระอัจฉริยะภาพของพระองค์ในด้านของการถ่ายภาพ เพราะภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์มิใช่การทำเพื่อความสวยงาม หรือความชอบส่วนพระองค์เท่านั้น แต่เป็นเพื่ออะไร พระราชดำรัสของพระองค์ด้านล่างนี้คงจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด

สุดท้ายนี้ทางแคนนอนได้รวมรวมผลงานภาพถ่ายจากผู้ชนะในแต่ละตัวอักษร ก-ฮ ทั้ง ๔๔ ตัวในรูปแบบของ Interactive E-book ให้ผู้ที่สนใจเข้าไปชมผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดได้ในเว็บไซต์ https://life.canon.co.th/redefine2ebook/อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer