ในอดีต ‘วัด’ เคยเป็นศูนย์รวมของชุมชน เป็นทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล เป็นที่พักโรงทานเพื่อคนยากไร้ เป็นสถานที่จัดงานของชุมชน เป็นพื้นที่พักผ่อนฟื้นฟูดูแลจิตใจเมื่อยามทุกข์ร้อน แต่น่าเสียดายที่วิถีชีวิตปัจจุบัน ทำให้คนเราค่อย ๆ ถอยห่างจากวัดออกไปเรื่อย ๆ และยิ่งเราห่างวัดออกไปมากเท่าไร ก็ดูคล้ายจิตใจของเราจะแห้งแล้งมากขึ้นเรื่อย ๆ เท่านั้น

“เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้วัดให้กลับมาเป็นศูนย์กลางของชุมชนและสังคมไทยอีกครั้ง?”

คำถามนี้คือโจทย์หลักที่ดังขึ้นในใจของทีมงานสถาบันอาศรมศิลป์ทุกคนใน ‘โครงการวัดบันดาลใจ’ ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์หลักที่จะ ‘บูรณะ ฟื้นฟู’ ให้วัดได้กลับมาเป็นสถานที่ ‘บันดาลใจ’ ให้เกิดสิ่งดีงามขึ้นในสังคมไทยเหมือนเช่นในอดีตอีกครั้ง

คำว่า ‘บูรณะ ฟื้นฟู’ ในความหมายของหลาย ๆ คน อาจคิดถึงแค่การเข้าไปรื้อถอนตึกเก่า ปลูกสร้างตึกใหม่ แต่ในความเป็นจริงโครงการวัดบันดาลใจเป็นมากกว่านั้น

“ก่อนจะเริ่มบูรณะฟื้นฟูแต่ละวัด เราต้องศึกษาก่อนว่าปัญหาคืออะไร? เราไม่ได้เอาเงินเข้าไปให้วัดสร้างตึกใหม่ แต่เราเข้าไปชวนวัดทำผังแม่บทการพัฒนา เรามองเรื่องบทบาทของการเผยแผ่ธรรม มีการใช้สอยสัดส่วนพื้นที่อย่างเหมาะสมระหว่างวัดและชุมชน เกิดการสร้างสรรค์กิจกรรมของชุมชนในวัดอย่างมีคุณค่า ถ้าจะต้องใช้เงิน ทุกบาททุกสตางค์ต้องคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด” คุณปริยาภรณ์ สุขกุล ผู้จัดการโครงการวัดบันดาลใจ กล่าวถึงแนวคิดในการเข้าไปบูรณะฟื้นฟูวัดในโครงการ

ด้วยกระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วมทั้งโครงการ วัด และชุมชน อาศัยรากฐานแนวคิด ‘เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา’ ดังที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงทำเป็นแบบอย่างให้คนไทย วันนี้ผ่านมาแล้ว 3 ปี โครงการเริ่มดำเนินการบูรณะฟื้นฟูวัดทั่วประเทศไทยไปแล้ว 36 แห่ง ด้วยการจัดสรรพื้นที่อย่างเหมาะสมเป็นสัดส่วน ‘อากาศเหมาะสม บุคคลสบาย’ ภาพวัดที่เคยพร่าเลือนในสายตาของชุมชนก็กลับมาชัดเจนมากยิ่งขึ้น ชุมชนและวัดในหลาย ๆ พื้นที่ได้กลับมาเรียนรู้พึ่งพาอาศัยกันและกัน สายใยบาง ๆ เริ่มก่อตัวขึ้นให้วัดและชุมชนได้กลับมาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอีกครั้ง

“ด้วยวัฒนธรรมไทยทุกคนพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลวัดอยู่แล้ว แต่ขอให้เพิ่มความเข้าใจ หลักเหตุผลและการประมาณตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปด้วย ขอให้ไตร่ตรองว่าเมื่อไปสร้างสิ่งใดให้วัดแล้วจะต้องไม่เกิดเป็นภาระปัญหา แต่ขอให้เกิดเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของวัดอย่างแท้จริง”

 

เรียนรู้ 9 เส้นทางแห่งการทำความดีไปด้วยกันที่ www.palangpandin.com คุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีให้กับสังคมได้ เพราะ ‘1 พลังทำดี สานต่อเป็นพลังของแผ่นดิน’

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน