ขยะไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง

แต่คือเรื่องของทุกคน

ร่มธรรม ขำนุรักษ์ หรือ หวาย ผู้ร่วมก่อตั้งเพจ ENVIRONMAN ออกมาแชร์มุมมองด้านปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ผ่านเวทีสัมมนา Marketeer Live Forum ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “ขยะล้น…แล้วไทยจะหาทางออกเจอมั้ย?”

ร่มธรรมเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งเพจ Environman ว่า จุดเริ่มต้นมาจากตนเอง เราไม่อยากเห็นปัญหามลพิษ ปัญหาขยะไม่อยากให้มีอยู่ต่อไป

“คำถามที่สะท้อนมาคือ ขยะที่อยู่บนท้องถนนมันเกิดมาจากตัวเราหรือเปล่า จากนั้นเราเลยเปลี่ยนแปลงตัวเอง และอยากให้คนอื่นเข้ามาร่วมด้วย

เพราะมองว่าเป็นเรื่องของทุกคน การหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่ใช่สิ่งไกลตัวอีกต่อไปและทุกคนต้องทำ และมองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบ

ร่มธรรมเล่าต่อว่า เราหนึ่งคน สร้างขยะวันละ 1 กิโลกรัม เราใช้เสร็จแล้วทิ้งแบบไม่แยกขยะ แม้จะนำไปฝังกลบแล้ว หลุมฝังกลบขยายไปเรื่อย ๆ ซึ่งไม่ใช่เรื่องดี

และเมื่อแยกขยะไม่ถูกต้อง สิ่งเหล่านั้นจะตกค้างไปเป็นภูเขาขยะ สิ่งตกค้างในระบบนิเวศ

แต่ถ้าเราแยกขยะได้อย่างเป็นระบบ ขยะเหล่านั้นสามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าได้

แม้ในทุกวันนี้ผู้คนจะตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือ

1. หลายส่วนรีไซเคิลไม่ได้ และไม่ถูกรีไซเคิล
2. ขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม ทะเล ป่า เมือง
3. ใช้เวลาย่อยสลายนาน
4. ขยะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

“ช่วงโควิด-19 ขยะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ขยะหน้ากากเพิ่มเป็นสองล้านชิ้นต่อวัน ขยะจากเดลิเวอรี่เพิ่มเป็นสามเท่า สิ่งที่สำคัญคือเราจะตระหนักอย่างไร เพราะในบางสถานการณ์เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้

ร่มธรรมให้แนวทางในการแก้ปัญหาขยะอย่างเป็นระบบในแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่นำกลับมาใช้ใหม่ด้วยกัน 4R  คือ

R แรก คือ Rethink ที่ต้องเริ่มจากตัวเราที่ต้องมาคิดกันใหม่ว่ากิจกรรม ผลิตภัณฑ์เราทำ หรือเราผลิตออกมาดีต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่

R ตัวที่สอง คือ Reduce ลดการใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แล้วหันมาใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้

R  ถัดมาคือ Reuse นำกลับมาใช้ใหม่

R  สุดท้ายคือ Recycle แปรสภาพ หมุนเวียนกลับไปเป็นวัสดุชิ้นใหม่

“การแยกขยะก่อนทิ้งทำให้ขยะมีมูลค่า เป็นเรื่องที่ควรจะเป็นตั้งแต่แรก เคยมีคำพูดที่ว่าไม่มีขยะบนโลกใบนี้ มีแต่ทรัพยากรที่วางไม่ถูกที่…”

ทั้งนี้การจะทำให้ปัญหาขยะในสังคมเปลี่ยนแปลงไปคือต้องร่วมกัน 3 ส่วนคือ

ตัวเอง ที่เราต้องตระหนักว่าจะแยกขยะอย่างไร

ภาคเอกชน ที่ต้องให้มาคิด หันมาใช้วัสดุที่ช่วยสิ่งแวดล้อม

และสุดท้ายคือ ภาครัฐ ที่ต้องใช้กลไกในการขับเคลื่อนทั้งระบบให้ไปด้วยกันติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online