เอไอเอส 5G ปฎิบัติการของผู้นำที่ต้องก้าวไปก่อนคู่แข่งเสมอ (วิเคราะห์)

หลังจากที่เอไอเอส Educate ตลาด 5G สร้าง Awareness อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ได้รับไลเซนส์ 5G จำนวน 3 คลื่นความถี่ 23 ไลเซนส์จาก กสทช. เมื่อต้นปี 2563

ในวันที่เอไอเอสก้าวขึ้นสู่ทศวรรษที่ 4 ของธุรกิจ สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอส เปิดตัวแพ็กเกจ

AIS 5G ในรูปแบบคอมเมอร์เชียลเป็นครั้งแรก

ซึ่งแพ็กเกจ 5G ของเอไอเอสมีราคาที่ไม่แตกต่างจากแพ็กเกจ 4G ที่ให้บริการมากนัก และมีทั้งแพ็กเกจที่เป็น Top Up เสริมซื้อเพิ่มเติมจากแพ็กเกจเดิมที่ใช้บริการ เจาะกลุ่มลูกค้าเดิมที่ต้องการทดลองใช้เครือข่าย 5G และแพ็กเกจใหม่ที่ทำขึ้นมาเกณฑ์ลูกค้าเดิมของเอไอเอสและลูกค้าใหม่ที่ได้มาจากคู่แข่งเข้ามาในระบบ 5G เอไอเอส

การเปิดตัวแพ็กเกจในครั้งนี้เรามองว่าเอไอเอสมีเหตุผลดังนี้

 

1. สร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำ 5G ที่มาพร้อมกับการสร้างแวลู่ให้กับลูกค้าเอไอเอสที่มากกว่าบริการ 4G

การแข่งขันในธุรกิจผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในประเทศไทย มีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องยาวนานจากผู้ให้บริการเครือข่าย 3 รายหลักที่แข่งขันชูจุดขายที่เป็นจุดเด่นของตัวเอง ไปพร้อมกับการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ในฐานะผู้นำทางด้านต่าง ๆ

ซึ่งเอไอเอสช่วงชิงภาพลักษณ์การเป็นผู้นำ 5G ดุเดือด และต่อเนื่องนับตั้งแต่ได้รับไลเซนส์ประมูล 5G เมื่อต้นปี 2563

การโหมการตลาดสร้างภาพลักษณ์ 5G ของเอไอเอส ที่ผ่านมาสร้างการจดจำให้กับผู้บริโภคว่าเอไอเอส คือผู้ให้บริการที่ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาให้บริการกับลูกค้าเอไอเอส

การสร้างภาพลักษณ์ของเอไอเอสผ่าน 5G เป็นเหมือนการยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ในสายตาผู้บริโภคในฐานะแบรนด์ที่มีความล้ำหน้าด้านเครือข่ายและบริการที่เหนือคู่แข่ง

เพราะที่ผ่านมา เอไอเอสไม่สามารถสร้างภาพลักษณ์ผู้นำด้านเทคโนโลยี 3G และ 4G ได้ เนื่องจากว่าในช่วงเวลานั้นเอไอเอสประสบปัญหาข้อจำกัดของเครือข่าย เช่น ในยุค 4G เอไอเอสมีปริมาณเครือข่ายไม่เพียงพอที่จะแบ่งออกมาพัฒนา 3G และ 4G ให้กับลูกค้า เนื่องจากเอไอเอสมีลูกค้าที่มีอยู่ในระบบจำนวนมากที่ใช้งานอยู่บนเครือข่ายที่จำกัด และถ้าเอไอเอสแบ่งเครือข่ายที่มีอยู่ออกมาให้บริการ 3G และ 4G จะทำให้เอไอเอสมีเครือข่ายที่ไม่เพียงพอที่จะให้บริการลูกค้าอย่างสมบูรณ์ ทำให้เอไอเอสเปิดตัว 3G และ 4G ช้ากว่าคู่แข่งเฉลี่ยเทคโนโลยีละประมาณปีครึ่ง

แต่ในยุค 5G เอไอเอสช่วงชิงเครือข่ายให้บริการจากการประมูลเมื่อต้นปีที่ผ่านมา และทำให้เอไอเอสมีเครือข่ายและความพร้อมด้านเทคโนโลยีในการให้บริการเครือข่าย 5G ในวันนี้และอนาคต

ส่วนการเปิดแพ็กเกจ 5G ในวันนี้เรามองว่าการแข่งขัน 5G ที่เข้มข้นในเชิงสร้างภาพลักษณ์ที่เอไอเอสเชื่อว่าในอนาคตคู่แข่งจะสร้างภาพลักษณ์ของการบุกเบิก 5G เช่นกัน

เอไอเอสจึงสร้างความได้เปรียบด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์ในฐานะผู้นำในเครือข่าย 5G ที่เปิดให้บริการจริงแบบคอมเมอร์เชียลกับลูกค้า ด้วยการเปิดแพ็กเกจ 5G ให้บริการตามที่กล่าวมา

นอกจากนี้ การให้บริการแพ็กเกจ 5G ยังเป็นการสร้างแวลู่กับลูกค้าว่าอยู่กับเอไอเอสมีการบริการที่มากกว่า 4G

 

2. ขยายฐานลูกค้าจากคู่แข่ง

แม้เอไอเอสจะเป็นผู้นำตลาดด้วยฐานลูกค้ากว่า 41 ล้านราย แต่การทำธุรกิจย่อมต้องการการเติบโตด้านลูกค้าและรายได้ โดยเฉพาะการแข่งในธุรกิจเครือข่ายมือถือที่มีการแข่งขันที่รุนแรงจากการที่ลูกค้าสามารถย้ายเครือข่ายได้ง่าย

การเปิดตัวแพ็กเกจ 5G นอกเหนือจากการสร้างภาพลักษณ์และแวลู่กับแบรนด์แล้ว ยังมาพร้อมกับการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่ม Hi End มากขึ้น

เนื่องจากวันนี้สมาร์ทดีไวซ์ที่รองรับ 5G ในระบบรวมกันประมาณ 1.5 แสนเครื่อง และเป็นเครื่องที่อยู่ในระบบเอไอเอสประมาณครึ่งหนึ่ง

และลูกค้าที่ใช้มือถือที่รองรับ 5G ในวันนี้เป็นลูกค้าระดับไฮเอนด์ จากราคาเครื่องที่มีราคาจำหน่ายหมื่นปลายถึงสองสามหมื่นบาท

การเปิดแพ็กเกจ 5G เอไอเอสเชื่อว่านอกจากจะสร้างแวลู่ให้กับฐานลูกค้าระดับไฮเอนด์ของเอไอเอสแล้วยังเป็นการดึงลูกค้าระดับไฮเอนด์จากคู่แข่งเข้ามาในระบบ จากการมองเห็นว่าผู้ที่ซื้อมือถือที่รองรับ 5G ก็ต้องการใช้งานเครือข่าย 5G ด้วยเช่นกัน

ซึ่งเอไอเอสคาดหวังว่าในสิ้นปี 2563 เอไอเอสจะมีลูกค้า 5G ในระบบ 1 แสนราย จากปัจจุบัน 6 หมื่นกว่าราย

3. ลูกค้า Consumer สู่ Commercial

แม้เอไอเอสจะออกมาทำตลาดผ่าน Use Case ต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มของคอมเมอร์เชียล เป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์สูงสุดกับการใช้บริการ 5G

โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าใน EEC ซึ่งเป็นกลุ่มที่เอไอเอสต้องการไปจากการมองเห็นโอกาสในการขยายสู่ฐานลูกค้าอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องผ่านโซลูชั่นต่าง ๆ ที่ให้บริการ

เพราะฐานลูกค้าอุตสาหกรรมถือเป็นฐานลูกค้าใหม่ของเอไอเอสที่สามารถนำ 5G ไปต่อยอดให้บริการเพื่อลดขั้นตอนในรูปแบบเดิม ๆ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ แต่การที่เข้าไปฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต้องใช้เวลาในการให้ว่าที่ลูกค้าศึกษาถึงความคุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากการติดตั้งโซลูชั่น 5G จะต้องทำแบบเทเลอร์เมดเพื่อปรับแต่งสิ่งที่ลูกค้ามีอยู่ให้กับโซลูชั่นที่ให้บริการ

แต่การที่เข้าไปขยายฐานลูกค้าในกลุ่มคอมเมอร์เชียล เอไอเอสจึงมีแพ็กเกจในกลุ่มคอนซูเมอร์ออกมาให้บริการด้วย เพราะการสร้างการเรียนรู้การใช้งาน 5G และการสร้างการเติบโตในการใช้งานจะต้องมาจากคอนซูเมอร์ด้วยเช่นกัน เพราะถ้าคอนซูเมอร์มีประสบการณ์การใช้งาน 5G โอกาสที่จะมองเห็นภาพถึงการนำ 5G มาใช้ประโยชน์ด้านคอมเมอร์เชียลจะมีมากขึ้นตามมา

ปัจจุบันเอไอเอสมีรายได้มาจากลูกค้ากลุ่มคอนซูเมอร์ 80% ลูกค้าคอมเมอร์เชียล 14% และที่เหลือเป็นลูกค้าบรอดแบนด์

ในอนาคตเอไอเอสคาดหวังว่าจะสามารถสร้างสัดส่วนรายได้ในกลุ่มคอมเมอร์เชียลเป็น 25% จากการผลักดันตลาดด้วย 5G

 

4.  เอไอเอส 5G เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแมสใน 2-5 ปี

อย่างที่ทราบกันดีว่าในวันนี้ 5G เป็นเพียงจุดเริ่มต้น และเอไอเอสคาดการณ์ว่าในอีก 2-5 ปีข้างหน้า 5G จะกลายเป็นเทคโนโลยีที่แมสจะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ประการคือ

เครือข่าย

ดีไวซ์

และ Industrials Solution  

ซึ่งวันนี้ทุกอย่างยังคือจุดเริ่มต้น

ในส่วนของ คอนซูเมอร์ การผลักดัน 5G นอกจากต้องมีเครือข่ายให้บริการและดีไวซ์ที่พร้อมจากราคาดีไวซ์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากเปิดให้บริการ 5G ไปในระยะเวลาพอสมควรแล้ว

สิ่งที่ทำให้ 5G เกิดคือการสร้างประสบการณ์

โดยเอไอเอสเชื่อว่า 5G จะเป็นตัวเร่งในการใช้แอปพลิเคชันปกติให้สะดวกมากขึ้นเร็วมากขึ้น แต่การใช้งานอาจจะไม่แตกต่างกับ 4G นัก แต่การสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างสร้างการเติบโตในการใช้งานดาต้าจะมาจากแอปพลิเคชันและบริการใหม่ ๆ เช่น การให้บริการ VR และ AR ซึ่งเป็นบริการที่เห็นกรณีศึกษามาจากต่างประเทศว่า เมื่อนำ 5G มาใช้กับ VR AR สามารถสร้างการเติบโตด้านดาต้าถึง 2 เท่า

โดยปัจจุบันลูกค้าเอไอเอสใช้งานดาต้าเฉลี่ยเดือนละ 14 GB

ทำให้แพ็กเกจ 5G ของเอไอเอสมีบริการ VR และ AR พ่วงเข้าไปในนั้นด้วย เพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้งานที่คุ้นเคย

ทั้งนี้แม้ 5G จะเป็นจุดเริ่มต้น แต่ในอนาคต 5G จะเป็นเทคโนโลยีที่แมสเหมือน 4G ในปัจจุบัน และวันนั้นใครมี Use Care ที่มากกว่า สร้างประสบการณ์ที่มากกว่าย่อมได้เปรียบ

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน