• ธนาคารกรุงศรี จับมือ ธนาคาร Lao Development Bank (LDB) สปป.ลาว เปิดตัวบริการ Krungsri Global Transfer ผ่าน Krungsri Biz Online (KBOL) ช่องทางการโอนเงินระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว โดยปลายทางได้รับเงินแบบเรียลไทม์ ปลอดภัยกว่า ฟรี! ค่าธรรมเนียมถึง 31 ธันวาคม 2563
  • เมื่อกรุงศรีต้องการทำให้ “เรื่องเงิน เรื่องง่าย” จึงไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้น ดึงเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาโอนเงินข้ามประเทศ สะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจ SME รายย่อยและรายใหญ่เดินต่อได้อย่างไม่สะดุด

กิจกรรมทางการค้าระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา มูลค่าการค้าระหว่าง ประเทศไทย และ สปป.ลาว มูลค่าราว 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในจำนวนนี้รวมทั้งการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้า SME รายย่อย

ด้านเศรษฐกิจ สปป.ลาว ไม่มีดินแดนที่เชื่อมต่อกับทะเล แต่เป็นประเทศเดียวที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศสำคัญทั้งใน CLMVT และจีน ซึ่งหมายถึงสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นจุดแข็งที่เอื้อต่อกิจกรรมการค้าและโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ที่เห็นชัดเจนคือ สปป.ลาว เป็นประตูเชื่อมโยงเครือข่ายพลังงาน เส้นทางคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว และการค้าของภูมิภาค

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ศักยภาพทางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ว่ามีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงปี 2561-2565 ราว 7% ต่อปี สูงที่สุดใน CLMVT โดยมีประเทศไทยเป็นแหล่งนำเข้าสำคัญอันดับ 1 ด้านนักลงทุนไทยติด Top 3 ที่เข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว รองจากจีนและเวียดนาม ในธุรกิจสำคัญอย่าง โรงไฟฟ้า ขนส่งโทรคมนาคม อาหารแปรรูป เกษตรแปรรูป โรงแรม ธุรกิจการค้า และบริการ

โอนเงินไม่สะดุด ธุรกิจก็ไปต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว จึงไม่ใช่เพียงแค่ด้านภูมิประเทศติดกัน หรือมีเพียงแค่วัฒนธรรม แต่ยังรวมถึงการลงทุนทำมาค้าขายและธุรกิจในทุกขนาดไซซ์เศรษฐกิจ ทำให้การโอนเงินระหว่าง 2 ประเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าต่อ

ธนาคารกรุงศรี ได้จับมือกับ Lao Development Bank (LDB) ธนาคารชั้นนำของ สปป.ลาว เปิดตัวบริการ Krungsri Global Transfer ผ่าน Krungsri Biz Online (KBOL) บริการโอนเงินระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาว แบบเรียลไทม์เป็นครั้งแรก

โดยเป็นการรับเงินโอนจากต่างประเทศเข้าบัญชีผู้รับเงินโดยตรงตามสกุลเงินที่รับโอน โดยในเฟสแรกการโอนเงิน Krungsri Global Transfer ผ่าน KBOL รองรับ 2 สกุลเงิน คือ ไทยบาท (THB) และ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และจะพัฒนาให้สามารถรองรับสกุลเงินอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต

โดยสามารถใช้งานผ่านเมนู “โอนเงิน Realtime Global Transfer” บนช่องทาง Krungsri Biz Online (KBOL)

ปัจจุบันลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านบริการ Krungsri Global Transfer ผ่านช่องทาง Krungsri Biz Online (KBOL) สำหรับการโอนเงินจากไทยไป สปป.ลาว ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนไปยัง Lao Development Bank (LDB) และไม่มีค่าธรรมเนียมการรับเงินจากธนาคาร Lao Development Bank (LDB) เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2626 2626 หรือ www.krungsri.com/ebiz

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer