Medtopia ก่อตั้งขึ้นโดย นพ. ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์ และ คุณวรชาติ ทวยเจริญ พร้อมกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผู้ที่สนใจเรื่องการดูแลสุภาพที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง กล่าวถึงเทรนด์สุขภาพในยุคปัจจุบัน “ผู้คนหันมาสังเกตและสนใจพฤติกรรมของร่างกายของตนเองมากขึ้น เพราะโดยปกติแล้วร่างกายจะส่งสัญญาณบอกก่อนที่จะเกิดโรค แต่กว่าที่คนส่วนมากจะรับรู้ถึงความผิดปกติของระบบร่างกาย หรือมารับการตรวจก็มักจะมีอาการ หรือมีปัญหาแล้ว ดังนั้นการเปิดศูนย์สุขภาพชะลอวัยจึงออกแบบมาเพื่อดูแลและให้การรักษา ให้คำปรึกษาแก่ผู้คนที่ทำงาน พักผ่อนน้อย เลือกบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม แก้ปัญหาที่เกิดจากวิถีชีวิตของคนปัจจุบันเหมือนเป็นการป้องกันปัญหาแต่เริ่มต้น เพราะ ความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของ นวัตกรรมทางการแพทย์ทำให้ มีวิธีป้องกันและถนอมสุขภาพของเราได้มากขึ้น จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดธุรกิจศูนย์สุขภาพชะลอวัย เพื่อชะลอ ยับยั้ง การเกิดโรคก่อนวัย และมีแนวโน้มเติบโตเป็นอย่างมาก เพราะผู้คนในยุคปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวกับยุคและสถานการณ์สุขภาพต่อสภาวะปัจจุบันในการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี โดยความเห็นส่วนตัวนั้นมองว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุจากเดิม 78 ล้านคน เชื่อมั่นปีหน้า ประชากรสูงอายุเพิ่มอีกกว่า 20 ล้านคน พร้อมก้าวสู่ 1 ใน 3 สถาบันเวชศาสตร์ชะลอวัย และมั่นใจการให้การรักษาแบบเวชศาสตร์ชะลอวัย และเน้นแนวทางให้คำปรึกษา และทำการรักษาแบบเฉพาะบุคคลมีแน้วโน้มที่จะเติบโต กว่า 60% โดยเชื่อมั่นหลังเปิดประเทศ 100% ประเทศไทยจะเป็นทั้ง Medical Tourism และ Wellness Hub อย่างแน่นอน เพราะกระแสการลงทุนในยุคปัจจุบันนี้คือ ผู้คนหันมาใส่ใจเลือกลงทุนในสุขภาพของตัวเองเพื่อไปใช้ชีวิตในบั้นปลาย

Medtopia การดูแลรักษาด้านสุขภาพแบบองค์รวมเน้นศาสตร์แห่งการชะลอวัย โดยศาสตร์ของ Anti-Aging เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ( Holistic Medicine ) เน้นการป้องกันก่อนที่จะมีอาการเจ็บป่วย

วิเคราะห์ ดูแล ลงลึกในรายละเอียดของร่างกาย ฟื้นฟูความเสื่อมของสุขภาพ และปรับสมดุลให้กับร่างกายของมนุษย์แบบเฉพาะบุคคล เพื่อให้กลไกต่างๆ ในร่างกายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่องของการลงทุน Medtopia ลงทุนมากกว่า 10 ล้าน เพื่อสร้างแลปสุขภาพชื่อว่า Alternate Lab เป็นแลปสุขภาพของคลินิกที่สามารถตรวจค่าเลือด ระบบต่างๆ ในร่างกายในทุกจุด และเป็นที่เดียวที่ให้ผลการตรวจวิเคราะห์แม่นยำ ในการวัดผลค่าสุขภาพองค์รวมบางตัว สามารถวิเคราะห์ได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยเน้นการเข้าถึงการรักษา เป็นการดูแลร่างกายจากภายในสู่ภายนอก และส่งผลให้มีอายุยืนยาวมีวิธีรักษาที่หลากหลายเช่น การเข้าถึงเซลล์บำบัดฟื้นฟูสเต็มเซลล์เป็นทางเลือกในการรักษาดูแลลึกลงถึงระดับเซลล์ และรักษาตามสิ่งที่เซลล์ร่างกายบอก มุ่งเน้นการให้การรักษาแบบป้องกัน โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของศูนย์ฯ ที่พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนไปถึงขั้นตอนการรับการรักษา และสังเกตุอาการ อัปเดตอย่างต่อเนื่องโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ฯ

เทรนด์สุขภาพในปี 64 คาดว่าจะมีการเติบโตในการรักษาด้านศาสตร์ชะลอวัยเพิ่มมากขึ้นกว่า 100% โดยเชื่อมั่นในเรื่องการเข้าถึงโจทย์ในการดูแลสุขภาพตั้งแต่ก่อนจะเกิดโรค ถ้าหากเราสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่ามีความเสี่ยงใดบ้าง ก็สามารถวางแผนป้องกันได้ก่อน ซึ่งการป้องกันนั้นย่อมง่ายกว่าการแก้ไข อาการเจ็บป่วยเริ่มจากจุดเล็กๆ ระดับเซลล์ เมื่อเซลล์เราทำงานผิดปกติหรือบาดเจ็บหรือตาย หากเป็นจำนวนเล็กน้อยจะยังไม่มีอาการ ไม่เป็นโรค แต่ถ้าเซลล์เสียหายเป็นจำนวนมากต่อเนื่องระยะเวลาหนึ่งก็จะกลายโรค ซึ่งการรักษาป้องกันด้าน Anti-aging คือการดูแลระดับเซลล์ ให้เซลล์แข็งแรงอยู่เสมอ หรือหากเริ่มมีการเสื่อมของเซลล์ก็รีบฟื้นฟู ก่อนที่จะลุกลามจนเป็นโรค ส่วนการรักษานั้นคือเริ่มทำหลังจากเป็นโรคแล้ว เซลล์เสียหายเป็นจำนวนมากแล้ว ซึ่งอาจจะมากจนไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติ 100% ได้ นอกจากนี้การรักษายังมีหลายระดับ บางครั้งอาจรักษาแค่ปลายเหตุ เป็นการกดอาการลง แต่ต้นเหตุยังอยู่ เซลล์ยังไม่ได้รับการฟื้นฟู การรักษาในแนวทาง Anti-aging เราจะให้การรักษาระดับเซลล์ คือฟื้นฟูตั้งแต่ต้นเหตุ ไม่ใช่แค่กดอาการไว้เท่านั้น ให้ร่างกายได้รับรักษาอย่างแท้จริง โดยอัตราค่าใช้จ่ายเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาท มั่นใจศูนย์สุขภาพชะลอวัยเติบโตสวนเศรษฐกิจ เพราะความเชื่อมั่นในการลงทุนเริ่มกลับมา และจะมีสัญญาณด้านบวกที่ดีอย่างต่อเนื่องในช่วง พ.ค. ปี 64

Medtopia ควบคุมมาตรฐานการให้การดูแลรักษา โดยมีมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยทำความสะอาดคลินิก ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งใน 1 วัน และมีการทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ มีเครื่องดูดอากาศออกภายนอกไม่ให้อากาศไหลวนในคลินิก

หากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามช่องทาง Facebook https://www.facebook.com/MedtopiaAntiagingCenter

หรือโทร : 098 982 4658อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer