บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “เซ็นกรุ๊ป” ผู้นำด้านธุรกิจร้านอาหารในนามร้านอาหารตำมั่ว และลาวญวน ร่วมเป็นกำลังใจและส่งมอบความห่วงใยให้ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคอาหารกล่องให้กับผู้แทนจังหวัด และเสื้อให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1,150 ตัว เพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยในเขตต่างๆ ต่อไป ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนครศรีธรรมราชอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer