รับชำระและโอนเป็นที่เรียบร้อย สำหรับหุ้นบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ของการบินไทย
หลังจากที่ การบินไทย ประกาศ ขายหุ้น ใน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ หรือ BAFS จำนวน 98,983,125 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 15.53% ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมดของ BAFS ให้กับ บมจ. ราช กรุ๊ป ในราคาหุ้นละ 27.40 บาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 2,712.14 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
แม้การบินไทยขายหุ้นบิ๊กล็อตให้กับ ราช กรุ๊ป แต่การบินไทยยังคงถือหุ้นใน BAFS อีก 7.06% คิดเป็นจำนวน 45,000,000 หุ้น
การขายหุ้นครั้งนี้ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการได้เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563
สำหรับ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เป็นบริษัท ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการระบบจัดเก็บและเติมน้ำมันอากาศยานต่าง ๆ ในประเทศไทย ในเดือนมกราคม-กันยายน 2563 มีรายได้ทั้งสิ้น 1,446.4 ล้านบาท เป็นรายได้ที่ลดลงจากมกราคม-กันยายน 2562 ที่มีรายได้ทั้งสิ้น 2,918.5 ล้านบาท
ส่วนราช กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจหลักผลิตไฟฟ้าทั้งไทยและต่างประเทศ มีรายได้รวมในเดือนมกราคม-กันยายน 2563 ทั้งสิ้น 30,403.12 ล้านบาท กำไรสุทธิ 4,157.21 ล้านบาท


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน