นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตมุ่งดำเนินธุรกิจสู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ซึ่งในภาวะที่ทุกคนต้องปรับตัวจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงวัย บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถตอบโจทย์การเป็นทุกคำตอบของชีวิตแก่ลูกค้าและคนไทยทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิด “การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” หรือ Customer Centric

ทั้งนี้ ไทยประกันชีวิตเป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ “ประกันชีวิตเปี่ยมสุข” เพื่อมอบการดูแลแก่สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และครอบครัว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 บริษัทฯ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับสมาชิก กบข. และครอบครัว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการการวางแผนด้านชีวิต สุขภาพ และการเงินในปัจจุบัน ประกอบด้วย

แบบประกันเกษมทวี (1) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการออมควบคู่กับความคุ้มครองชีวิต ชำระเบี้ยประกันเพียง 7 ปี ให้ความคุ้มครองถึง 14 ปี ระหว่างสัญญารับเงินคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงปีก่อนครบสัญญา ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อนอีก 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา รับสูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมควบคู่ได้ อาทิ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ การประกันโรคร้ายแรง รวมถึงเบี้ยประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

แบบประกันเกษมสิน 3 แบบประกันสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัว ให้ความคุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อนสูงสุด 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตรับความคุ้มครอง 100-120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงเบี้ยประกันชีวิตนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกสำหรับสมาชิก กบข. ที่ต้องการสร้างกองทุนมรดกควบคู่กับการสร้างรายได้ในวัยเกษียณ ด้วยแบบประกันบำนาญ 2 แบบ คือ แบบประกันเกษมบำนาญ A1 (1) สมัครได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ ชำระเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี ได้รับเงินบำนาญทุกปี 13% ของจำนวนเงินเอาประกัน ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงวันครบกำหนดสัญญา และแบบประกันเกษมบำนาญ 3 ชำระเบี้ยประกันถึงอายุ 60 ปี รับเงินบำนาญ 13% ของจำนวนเงินเอาประกันทุกปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 60 ปีถึงอายุ 90 ปี และให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั้งช่วงก่อนและระหว่างรับเงินบำนาญตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยผู้ที่ซื้อแบบประกันบำนาญดังกล่าวจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป รวมถึงนำเบี้ยประกันไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท

นางวรางค์กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาไทยประกันชีวิตมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการแก่สมาชิก กบข. อย่างต่อเนื่อง ทำให้สินค้าของบริษัทฯ มีความแตกต่างโดนใจ และสร้างความพึงพอใจแก่สมาชิก กบข. ส่งผลให้ไทยประกันชีวิตได้รับการคัดเลือกให้เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ และเป็นแบรนด์ที่เหมาะสมกับสมาชิก กบข. มากที่สุดในกลุ่มประกันชีวิต จากการสำรวจของ GPF Most Admired Brands ประจำปี 2563

“บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้มีโอกาสในการดูแล และสร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงินแก่สมาชิก กบข. และครอบครัว โดยตั้งแต่เข้าร่วมโครงการฯ ถึงปัจจุบัน มีสมาชิก กบข. ให้ความไว้วางใจทำประกันชีวิตกับบริษัทฯแล้วกว่า 660,000 กรมธรรม์ คิดเป็นเบี้ยประกันรวมกว่า 10,819 ล้านบาท ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอนี้เชื่อมั่นว่า จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนทางการเงินได้อย่างคุ้มค่า โดยไทยประกันชีวิตมีตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพกว่า 70,000 คนทั่วประเทศ ที่พร้อมเป็น Life Partner วางแผนชีวิตและการเงินให้กับสมาชิก กบข. และครอบครัว” นางวรางค์กล่าว

นอกจากนี้ ลูกค้าไทยประกันชีวิตยังได้รับบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต อาทิ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทาง ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ บริการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 280 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงสามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์และทำธุรกรรมด้านประกันชีวิตด้วยตนเองได้ง่าย ๆ ทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงรับสิทธิพิเศษที่หลากหลายของไทยประกันชีวิต Privilege ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต เพื่อสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสมาชิก กบข. และผู้เอาประกันทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุมอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน