“ที่สำคัญ การปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะเพิ่มศักยภาพให้ ALLY สามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นได้เพิ่มเติม เพื่อขยายขอบเขตการลงทุนของกองทรัสต์และเพิ่มโอกาสในการเติบโตได้อย่างมหาศาล พร้อมแผนดำเนินการ 2 ไตรมาสแรกของปี มีลงทุนเพิ่มอีก 3 โครงการ”

พลิกโฉมครั้งใหญ่! ก้าวต่อไปสู่ ALLY REIT” หลังผู้ถือหน่วยทรัสต์ไฟเขียวเปลี่ยนชื่อกอง-หลักทรัพย์เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เพิ่มช่องการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เช่าครบวงจร ปูทางสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ผ่าน กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์” กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

พลิกโฉมครั้งใหญ่

กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จำกัด เผยผลการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล หรือ BKER เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมานั้น ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อกองทรัสต์ (REIT) ใหม่ จากเดิมภายใต้ชื่อ “กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล” (Bualuang K.E. Retail Leasehold Real Estate Investment Trust) หรือ BKER เปลี่ยนชื่อเป็น “กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล” (ALLY Leasehold Real Estate Investment Trust) รวมทั้งชื่อหลักทรัพย์ให้เป็น ALLY” ด้วยคะแนนโหวต  99% ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุม รวมทั้งขยายขอบเขตการลงทุนของกองทรัสต์ให้กว้างขึ้น เพื่อสร้างผลตอบแทน (ยีลด์) ที่มั่นคงให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ ALLY ให้ลงทุนในทรัพย์สินหลัก ได้แก่ คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community mall) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์อื่น ๆ (Core component) ในสัดส่วน 75% ของมูลค่ากองทรัสต์ และอีก 25% ในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ (Non-core component) อาทิ ศูนย์ประชุม อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ศูนย์แสดงสินค้า โกดังหรือพื้นที่เก็บสินค้า ที่สนับสนุนอสังหาริมทรัพย์อื่นที่กองทรัสต์เข้าลงทุน อาคารจอดรถ ตลาดค้าส่ง/ค้าปลีก เป็นต้น

สู่โอกาสลงทุนครบวงจร

ที่สำคัญ การปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะเพิ่มศักยภาพให้ ALLY สามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นได้เพิ่มเติม เพื่อขยายขอบเขตการลงทุนของกองทรัสต์และเพิ่มโอกาสในการเติบโตได้อย่างมหาศาล ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า และพื้นที่พาณิชยกรรมอื่น ๆ เพียงประเภทเดียว ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนของกองทรัสต์ และเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้แก่กองทรัสต์  ปัจจุบันกองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิอยูู่ 12,300 ล้านบาท รวม 10 โครงการ พื้นที่เช่ารวม 140,000 ตารางเมตร โดยในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2021 มีแผนที่จะขยายพอร์ตการลงทุน ด้วยการเข้าลงทุนเพิ่มอีก 3 โครงการ จะเน้นโครงการที่เป็นรีเทล ตึกออฟฟิศ คลังสินค้า ที่มีศักยภาพสูงทางธุรกิจเพื่อเข้าลงทุนต่อไปในอนาคต

ยกภาพลักษณ์สู่สากล

การรีแบรนด์ครั้งนี้มีนัยคือ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเติบโต (GROWS FROM B-BKER TO A-ALLY) คำว่า ALLY หรือ พันธมิตร เป็นการผนึกกำลังในการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงไปด้วยกัน โลโก้ที่เป็นลูกศรทั้งสามสื่อถึงกองรีทที่ประกอบไปด้วยองค์กรที่มีพันธมิตร ลูกค้า และนักลงทุน ที่พร้อมจะก้าวทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง “แสงสว่างระหว่างลูกศรทั้งสาม” (LIGHT INSIDE THREE-ARROW) เปรียบเสมือนแสงสว่างที่นำทางก้าวไปสู่ความสำเร็จ สัญลักษณ์ ลูกศรชี้ขึ้น” (UPWARD ARROWS) แสดงถึงการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การทำงานอย่างเป็นระบบด้วย ECOSYSTEM ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ การเงิน และเทคโนโลยี พร้อมมุ่งมั่นที่จะเติบโตและก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน เพื่อให้โลกและสังคมน่าอยู่ We grow the world together”

นอกจากนี้ การ Rebrand ดังกล่าวยังต้องการให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน และแนวทางการดำเนินงานของกองทรัสต์อย่างแท้จริง รวมทั้งมุ่งให้ชื่อของกองทรัสต์มีความเป็นสากลโดยไม่ผูกติดกับชื่อของผู้จัดการกองทรัสต์ดังเช่นในอดีตอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน