ครม. เห็นชอบหลักการมาตรการ “คนละครึ่งเฟส 3” แจกเงินเพิ่มคนละ 3,000 บาท มีระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564

โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” ครม. คาดการณ์จะเข้าถึงคนไทย 31 ล้านคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณ 93,000 ล้านบาท

และผู้ที่รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งจะไม่สามารถรับสิทธิ์ในโครงการช้อปดีมีคืนได้

โดยผู้ที่มีคุณสมบัติรับโครงการคนละครึ่งเฟส 3 มีดังนี้

  • เป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่ลงทะเบียน
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

แจกเงินเราชนะ ม. 33 เรารักกัน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม

นอกจากโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ครม. ยังมีมติเพิ่มวงเงิน เราชนะ ม.33 เรารักกัน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม

โดยโครงการเราชนะ และ ม. 33 เรารักกัน แจกเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

และสิ้นสุดการใช้จ่ายผ่านทั้งสองโครงการในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

ส่วนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจกเงินเพิ่ม 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่กรกฎาคม-ธันวาคม 2564อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer