บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริจาคผลิตภัณฑ์อาหารมากกว่า 50,000 ชิ้นให้กับองค์กรภาครัฐ โรงพยาบาล และมูลนิธิ สำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและสนับสนุนผู้ที่กำลังดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 โดยการบริจาคนี้มีผลิตภัณฑ์อาหารซีเล็คจำนวนมากกว่า 48,000 กระป๋อง และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานจำนวน 2,000 ชุด ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งมั่นของไทยยูเนี่ยนที่จะช่วยเหลือผู้คนและชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอยู่

จากการที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดรอบที่ 3 ของไวรัสโควิด-19 ไทยยูเนี่ยนได้นำผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการต่าง ๆ บริจาคผ่านทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพลศึกษา สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และมูลนิธิดวงประทีป  

“ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คนและชุมชนในพื้นที่ที่เรามีการดำเนินธุรกิจอยู่ และมีชุมชนท้องถิ่นจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องช่วยเหลือ รวมถึงการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสนี้” นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทยยูเนี่ยน 

การมอบผลิตภัณฑ์อาหารของไทยยูเนี่ยนนี้เพื่อสนับสนุนทีมบุคลากรทางแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ดูแลผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวจากเชื้อไวรัสทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

สำหรับการบริจาคอาหารครั้งนี้เป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องของไทยยูเนี่ยนจากปี 2563 เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมถึงเป้าหมายประการที่ 2 เรื่องการขจัดความหิวโหย ซึ่งบริษัทได้มีการบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารไปยังชุมชนทั่วโลกเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้คนมากมายที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดนี้ ทั้งนี้เราได้บริจาคผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทจำนวนกว่า 3 ล้านชิ้นทั่วโลกในปี 2563

“พวกเราทุกคนที่ไทยยูเนี่ยนตระหนักถึงเหล่าผู้กล้าที่ทำงานอยู่แถวหน้าและเรายังจะสนับสนุนสำหรับอะไรก็ตามที่เราสามารถช่วยเหลือได้ เพื่อที่เราจะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ที่ท้าทายนี้โดยเร็ว และเราจะดีขึ้นไปด้วยกัน” นายธีรพงศ์กล่าวอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน