ยกระดับ… “กากน้ำตาล” ให้มากมูลค่า

กากน้ำตาล เป็นของเหลวที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล โดยทั่วไป กากน้ำตาลมักจะถูกนำไปผลิตเป็นสุรา หรืออาหารสัตว์ โดยไม่ได้สร้างเม็ดเงินกลับคืนสู่ชาวไร่มากเท่าใดนัก

แต่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ กากน้ำตาล ถูกยกระดับมาเป็นวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิตเอทานอล เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของน้ำมันเบนซิน หรือที่เราเรียกกันว่า แก๊สโซฮอล์

จาก “กาก” จึงกลายเป็นของ มากมูลค่า” ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวไร่อ้อย ทำให้ได้รับผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ผู้ผลิตน้ำตาลทรายภายใต้แบรนด์  “ษฎา” และแบรนด์  “ลิน” ที่นอกจากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพแล้ว ยังคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ กระบวนการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของธนาคารกรุงไทยที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดกระบวนการนำกากน้ำตาลไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ หรือ Biogas นอกจากจะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังพร้อมสร้างรอยยิ้มที่กว้างขึ้น…ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

และอีกหนึ่งธุรกิจที่เปลี่ยนของเสียให้เป็นรายได้ ลดมลภาวะต่อสังคมรอบข้างแล้ว ยังเพิ่มแหล่งรายได้ให้ชุมชนด้วย

ในยุคปัจจุบัน การทำธุรกิจที่ดีไม่ได้วัดที่ตัวเลขผลกำไรเพียงอย่างเดียว ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่มองข้ามไม่ได้ เพื่อให้ธุรกิจยั่งยืนโดยไม่ทิ้งภาระในอนาคต

การทำธุรกิจไข่ไก่ของ บริษัท คิงส์เอ้กส์ จำกัด หรือที่คุ้นเคยกันดีในชื่อ ราชาไข่ไก่ เติบโตขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน เมื่อธุรกิจขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วก็ย่อมมีปัญหาตามมา ซึ่งปัญหานั้น คือบางช่วงมีมูลไก่ในปริมาณมากจนทำให้ระบายออกไม่ทัน จึงส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้านและก่อให้เกิดมลพิษที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบางครั้ง

ซึ่ง บริษัท คิงส์เอ้กส์ จำกัด เล็งเห็นถึงผลกระทบที่อาจส่งผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในอนาคตและต้องการเปลี่ยน “มูลไก่” ให้เป็น “มูลค่า” จึงมุ่งหน้าเข้ารับบริการจาก ธนาคารกรุงไทย ที่ตอนนี้มีบริการสินเชื่อ โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม (KTB Environment Loans for Private Sector) เพื่อให้ธุรกิจต่าง ๆ นำไปจัดสร้างระบบ บำบัดมลพิษที่เกิดจากการดำเนินงาน ซึ่งจุดเด่นของสินเชื่อนี้คือ มีดอกเบี้ยที่ต่ำ และมีระยะเวลาให้กู้สูงสุดถึง 7 ปี คุ้มค่าต่อการลงทุน โดยที่ระยะเวลาที่ไม่ต้องชำระเงินต้น (Grace Period) อยู่ที่ไม่เกิน 2 ปี ช่วยพัฒนาธุรกิจไปพร้อม
กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันราชาไข่ไก่สามารถนำ “มูลไก่” กว่า 500 ตันต่อเดือน มาเปลี่ยนให้เป็น “มูลค่า” กว่า 5 ล้านบาท ต่อเดือน ด้วยการสร้างถัง Compose หมักมูลไก่ให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์มูลค่าสูง โดยไม่มีของเสียหลงเหลือให้เป็นภาระต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยเงินทุนที่ได้รับจากโครงการนี้

คุณเองก็สามารถขอ วงเงินสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมของธนาคารกรุงไทย ได้ง่าย ๆ แค่ต้องมีความมุ่งมั่นต้องการ ให้ธุรกิจที่ดำเนินอยู่ เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สนใจเข้าร่วมโครงการดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ https://krungthai.com/th/corporate/ktb-business-loan/163/323

#SustainabilityBanking #กรุงไทยเคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืน #การธนาคารเพื่อความยั่งยืน
#กรุงไทยรักสิ่งแวดล้อมอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน