จากกระแสเทรนด์อาหารต้นปี 2564 สำหรับการบริโภคไข่ไก่เคจฟรี หนึ่งในนวัตกรรมการเลี้ยงไก่ แบบอิสระ ปลอดภัย  บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เจ้าของแบรนด์ดัง บาร์บีคิวพลาซ่า จุ่มแซบฮัท ฌานา โภชา และ หมูทอดกอดคอ จึงมีความตระหนักและห่วงใยในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตอาหารที่รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพสัตว์ รวมทั้งยังคงมุ่งเน้นและใส่ใจต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นสำคัญ สอดคล้องตามพันธกิจหลักขององค์กร ในการส่งมอบความสุขผ่านมื้ออาหารที่ได้ คุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอออกประกาศฉบับนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ การประกาศใช้วัตถุดิประเภท ไข่ไก่เคจฟรี (Cage Free Eggs) ซึ่งรวมถึงไข่สด ไข่แปรรูป และผลิตภัณฑ์ที่มีไข่ป็นส่วนผสมทั้งหมด ที่มาจากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติไม่ถูกขังกรง โดยอยู่ในพื้นที่ และสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี ได้รับอาหาร และน้ำอย่างเพียงพอ และถูกต้องตามหลักการคุ้มครอง สวัสดิภาพสัตว์ หรือ Animal Welfare นำโดยแบรนด์ ชาบูปลอดสาร “ฌานา” วัตถุดิบหลักส่งตรงจากเพื่อนเกษตรกรไทย ซึ่งบริษัทฯตั้งเป้าดำเนินการเปลี่ยนระบบให้แล้วเสร็จ สำหรับร้านอาหารทุกแบรนด์ในเครื ฟู้ดแพชชั่น ภายในปี 2568อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน