​เมื่อเร็ว ๆ นี้ มร. อิชิโระ ซะกะกุระ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย มร. ทะกุมิ คะซะริโมะโตะ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เดินทางไปเยี่ยมชมความคืบหน้าการจัดตั้ง ศูนย์เชื่อมโยงธุรกิจ  (Open-Link Innovation Space by Ajinomoto) ณ เมืองนวัตกรรมอาหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ. สนัด วงศ์ทวีทอง (กลาง) รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมต้อนรับ และแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) 

ซึ่ง อวท. แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของประเทศไทย ที่มีหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งอยู่กว่า 100 หน่วยงาน เพียบพร้อมด้วยบุคลากรแนวหน้าและเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ถือเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ที่เตรียมพร้อมด้านการประเมินธุรกิจครบทุกองศา ก่อนที่จะเริ่มต้นดำเนินการจัดตั้งธุรกิจใหม่ นอกจากนี้ ยังได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าร่วมในอนาคตอันใกล้ ด้วยการใช้ความเชี่ยวชาญด้านกรดอะมิโนของบริษัทฯ เช่นกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังได้พาเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ และบรรยากาศภายในของ อทว. อีกด้วย

        สำหรับ ศูนย์เชื่อมโยงธุรกิจ  (Open-Link Innovation Space by Ajinomoto) นี้ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้มากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นพื้นที่ในการเชื่อมโยงธุรกิจของทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ร่วมสร้างโอกาสนำไปสู่การจับคู่ธุรกิจจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่มอบคุณค่าและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดเป็นระบบนิเวศทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานในการช่วยประสานงานเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ อีกด้วย ซึ่งนวัตกรรมใหม่ ๆ เหล่านี้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของบริษัทที่ให้ความสำคัญด้านโภชนาการเพื่อร่วมพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทยตลอดมา โดยยึดหลัก “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (The Ajinomoto Group Creating Shared Value)” เพื่อสร้างสังคมสุขภาพดีในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำของโลก

หากหน่วยงานต่าง ๆ สนใจที่จะสร้างคุณค่าให้กับสังคมร่วมกับอายิโนะโมะโต๊ะ สามารถเข้ามาเยี่ยมชม Innovation Space นี้ ณ เมืองนวัตกรรมอาหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online