วันนี้ภาพชัดเจนขึ้น

หลังจากที่ OR ประกาศร่วมทุนกับ บลูบิค กรุ๊ป บริษัทคอนซัลต์ให้บริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดตั้งบริษัท ORBIT Digital ในเดือนพฤษภาคม 2564

ในวันนี้ OR ประกาศเข้าเพิ่มทุนใน ORBIT Digital ทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท จากที่เคยจดทะเบียนไว้ 100,000 บาท

 

การเพิ่มทุนนี้ยังคงในสัดส่วน OR ลงทุนผ่าน Modulus สัดส่วน 40% และ Bluebik ลงทุนสัดส่วน 60%

 

การที่ OR ลงทุนร่วมกับบลูบิค กรุ๊ป เปิด ORBIT Digital มีจุดประสงค์หลักคือ นำศักยภาพของบลูบิค ต่อยอดให้กับ OR ในด้านต่าง ๆ ได้แก่

1. OR ต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล โดยเริ่มจากการนำฐานลูกค้า OR ทั้ง Blue Card และเครือข่าย PTT Station และ Café Amazon มาใช้ในการต่อยอดสู่ธุรกิจในอนาคต 

 

2. เชื่อมต่อประสบการณ์ O2O ระหว่าง OR กับลูกค้า พัฒนาประสบการณ์เข้าถึงสินค้าและบริการต่าง ๆ ของ OR ผ่านช่องทางดิจิทัลได้สะดวกและรวดเร็ว

 

3. ในแผนระยะยาว ORBIT Digital เป็นที่บ่มเพาะองค์ความรู้และสร้างบุคลากรด้านนวัตกรรมจากภายในองค์กร เติมเต็มศักยภาพด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรของ OR เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำ Data Monetizationอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน