ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงวิกฤตอย่างหนักในประเทศไทย ด้วยจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นผลให้ภาครัฐประกาศนโยบายให้ผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงสามารถแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) เองได้ เพื่อลดความแออัดของระบบสาธารณสุข

อย่างไรก็ดี ผู้ป่วยในกลุ่มนี้มีความต้องการอุปกรณ์พื้นฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในระหว่างกักตัวจำนวนมาก ซึ่ง “โออาร์” มองเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำ tOgetheR Box จำนวน 20,000 ชุด มูลค่ารวม 10 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาล และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งต่อผู้ป่วยรักษาตัวที่บ้าน Home Isolation ให้ปลอดภัยตลอดช่วงเวลารักษาตัว

โดย tOgetheR Box” จะประกอบไปด้วย ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ยาพาราเซตามอล ยาฟ้าทะลายโจร หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งคู่มือการใช้งาน เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดูแลผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าว

ประกอบด้วย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กรมการแพทย์ รวมไปถึงเพจ “เราต้องรอด” “อีจัน”โครงการตัวเล็ก ใจใหญ่ และ หมอแล็บแพนด้า” ฯลฯ เพื่อนำกล่อง tOgetheR Box ไปส่งให้ผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านต่อไป

จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ กล่าวว่า

“โออาร์ ได้จัดโครงการ “ส่งกำลังใจ .. สู้ไปด้วยกัน #ORStayStrongTogether” โดยมอบความช่วยเหลือให้แก่หน่วยงานและชุมชนที่ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 มาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่ง tOgetheR Box” จะส่งมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดูแลผู้ป่วยที่ต้องแยกกักตัวที่บ้าน โดยจะมอบให้แก่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ทราบผลจากการตรวจเชิงรุกของรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน (Express Analysis Mobile Unit) สำหรับใช้ดูแลรักษาตนเองที่บ้านขณะรอเตียง รวมทั้งช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่คลองเตยและชุมชนที่ได้รับผลกระทบเป็นหน่วยงานแรก นอกจากนี้ จะส่งมอบให้กับโรงพยาบาล และหน่วยงานจิตอาสาต่าง ๆ ที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านต่อไป”

ที่ผ่านมา โออาร์ ได้เดินหน้าส่งมอบช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “ส่งกำลังใจ .. สู้ไปด้วยกัน #ORStayStrongTogether” อย่างรอบด้าน

ไม่ว่าจะเป็น

– การบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ให้กับทั้งหน่วยงานและชุมชนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสถานประกอบการของ โออาร์ ตั้งอยู่

– การจัดพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น พระราม 2 (ขาออก) เป็นจุดฉีดวัคซีน

– การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนไปฉีดวัคซีน

– การร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลในแต่ละจังหวัด เป็นต้น

นอกจากนี้ โออาร์ ยังได้มอบความช่วยเหลือให้แก่คู่ค้า ลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย และพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

“โออาร์” พร้อมเป็นอีกหนึ่งพลังที่อยู่เคียงข้างคนไทย จนกว่าเราทุกคนจะกลับมายืนได้อย่างปลอดภัย และก้าวต่อไปได้ดีดังเดิมอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน