ในวันนี้กระทรวงการคลังสั่งถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ เอเชีย ประกันภัย

การถอนใบอนุญาตเอเชียประกันภัยในครั้งนี้ เป็นการถอนผ่านคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1936/2564 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และหากบริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิเสนอคำฟ้องยื่นต่อศาลปกครองกลางภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง

 

เหตุผลที่คลังสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของเอเชียประกันภัยมาจาก

เอเชียประกันภัยมีปัญหาด้านการเงินและการจัดการภายในบริษัท ทำให้มีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เนื่องจากเอเชียประกันภัยเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการประกันโควิด โดยเฉพาะประกันในรูปแบบเจอจ่ายจบที่ทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง

เมื่อดูจากผลประกอบการพบว่าเอเชียประกันภัยเพิ่งมีผลประกอบการที่ทำกำไรเมื่อไม่นานนี้

 

เอเชียประกันภัยมีรายได้ในครึ่งปีแรก/2564 ที่ 952.64 ล้านบาท กำไร 57.64 ล้านบาท

เทียบกับรายได้ในครึ่งปีแรก/2563 ที่มีรายได้ 982.52 ล้านบาท ขาดทุน 77.13 ล้านบาท

 

และถ้าเปรียบเทียบปีต่อปี เอเชียประกันภัยมีผลประกอบการดังนี้

2560    รายได้ 2,155.25 ล้านบาท กำไร 75.56 ล้านบาท

2561    รายได้ 1,866.52 ล้านบาท ขาดทุน 224.69 ล้านบาท

2562    รายได้ 1,461.51 ล้านบาท ขาดทุน 86.67 ล้านบาท

2563    รายได้ 2,047.42 ล้านบาท กำไร 20.92 ล้านบาท

 

และนอกจากนี้ เอเชียประกันภัยยังมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน

ในปี 2563 มีหนี้สิน 4,089.36 ล้านบาท ทรัพย์สิน 4,491.07 ล้านบาท

 

สำหรับลูกค้าที่ทำประกันกับเอเชียประกันภัย เมื่อเอเชียประกันภัย ถูกถอนใบอนุญาตจะทำอย่างไร

ผู้ประกันที่ได้รับความเสียหาย ศปภ. วางมาตรการช่วยเหลือคือ

1. ผู้ประกันที่ได้รับความเสียหาย และได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับเอเชียประกันภัยไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับค่าสินไหม ให้ติดต่อที่กองทุนวินาศภัย ซึ่งจะมารับช่วงจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามที่ได้มีการอนุมัติไปแล้ว

2.ผู้ประกันที่ได้รับความเสียหาย แต่ยังไม่ได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับเอเชียประกันภัย ให้ยื่นเรื่องขอสินไหมทดแทนจากกองทุนประกันวินาศภัย และกองทุนฯ จะเป็นผู้พิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

 

สำหรับการรับคืนเบี้ยประกันตามสัดส่วนระยะเวลาคุ้มครองที่เหลือ

1. ผู้ถือประกันภัยทุกประเภท สามารถรับคืนเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนระยะเวลาคุ้มครองที่เหลือได้จากกองทุนประกันวินาศภัย

กองทุนประกันวินาศภัยจะคืนเงินเบี้ยประกันภัยในรูปแบบใช้แทนเงินสดเพื่อซื้อประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการได้ทุกกรมธรรม์ประกันภัย

2. ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อโควิด-19

– สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองโควิด-19 จากทิพยประกันภัยได้ โดยจะให้ความคุ้มครองเฉพาะภาวะโคม่า ในวงเงินความคุ้มครอง 300,000 บาท เบี้ยประกันภัย 300 บาท

– นำเบี้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองกับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะได้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยเพิ่มอีก 10% ของกรมธรรม์ใหม่ แต่ไม่เกิน 500 บาท ยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อโควิด-19 ของทิพยประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน