ในวันนี้หุ้น GRAMMY ในกระดาน Set ถูกขึ้นเครื่องหมาย H (Trading Halt) ซึ่งเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว ก่อนที่จะทำการปลดเครื่องหมาย H ในเวลาต่อมา

 

เนื่องจากเกิดการซื้อขายหุ้น Big Lot จำนวน 52.05% ของหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด

 

การซื้อขายหุ้น Big Lot นี้ มาจากครอบครัว ดำรงชัยธรรม ผู้ถือหุ้นใหญ่ใน GRAMMY ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ ด้วยการตั้งบริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม จำกัด มาเป็นบริษัท โฮลดิ้ง เพื่อถือหุ้น GRAMMY ที่ครอบครัวมีอยู่ทั้งหมด

เพื่อวัตถุประสงค์หลักคือรองรับการกำกับดูแลธุรกิจของครอบครัวในระยะยาว

และครอบครัวดำรงชัยธรรมที่เคยถือหุ้นเดิมใน GRAMMY จะถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม แทน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมบริษัทแต่อย่างใด

 

โดยที่ผ่านมาก่อนปรับโครงสร้าง ครอบครัวดำรงชัยธรรม มีสัดส่วนการถือหุ้นใน GRAMMY ดังนี้

ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม สัดส่วน 47.91%

ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม สัดส่วน 1.10%

ระฟ้า ดำรงชัยธรรม สัดส่วน 1.10%

อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม สัดส่วน 0.97%

ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม สัดส่วน 0.97%

 

เปลี่ยนเป็น บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม ถือหุ้น 52.05% และครอบครัวดำรงชัยธรรมผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิ์ออกเสียงใน ฟ้า ดำรงชัยธรรม ดังนี้

ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม มีสิทธิ์ออกเสียง 99.00%

ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม มีสิทธิ์ออกเสียง 0.25%

ระฟ้า ดำรงชัยธรรม มีสิทธิ์ออกเสียง 0.25%

อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม มีสิทธิ์ออกเสียง 0.25%

ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม มีสิทธิ์ออกเสียง 0.25%

 

ทั้งนี้ บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท  มี 5 บุคคลในครอบครัวดำรงชัยธรรม ที่ถือหุ้นใน GRAMMY เป็นคณะกรรมการบริษัท

 

 

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน