ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ธนาคารคืนเงินให้กับลูกค้าที่ถูกโจรกรรมดูดเงินจากบัตรภายใน 5 วัน นับจากธนาคารตรวจสอบเจอความผิดปกติ หรือลูกค้าแจ้งถึงความผิดปกติ

 

ซึ่งเหตุการณ์โจรกรรมดูดเงินจากบัตรเดบิตและเครดิตที่ผ่านมา สร้างความเสียหายมากถึง 130 ล้านบาท จากจำนวนบัตรที่มีรายการผิดปกติ 10,700 ใบ

จำนวนบัตรที่ผิดปกติเป็นบัตรเดบิตและเครดิตอย่างละครึ่ง

ส่วนเม็ดเงินที่เสียหายจะมาจาก

บัตรเดบิต 100 ล้านบาท

และเครดิต 30 ล้านบาท

รวมเป็นทั้งสิ้น 130 ล้านบาท

ความเสียหายทั้งหมด ธปท. และสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่ามาจากมิจฉาชีพสุ่มข้อมูลบัตรและนำไปสวมรอยทำธุรกรรมผ่านร้านค้าออนไลน์ในต่างประเทศ ซึ่งร้านค้าเหล่านี้ไม่มีการใช้ OTP (One Time Password) ยืนยันตัวตนก่อนชำระเงินอีกครั้ง

และการใช้งานส่วนใหญ่จะมีจำนวนเงินต่อรายการต่ำ เช่น 1 USD หรือ 33.33 บาทไทย (อ้างอิงเรตวันที่ 19 ตุลาคม 2564)

 

 

และแนวทางแก้ไขเบื้องต้นสำหรับผู้ที่พบความผิดปกติสามารถแจ้งธนาคารเพื่อปิดบัตร หรืออายัดบัตรผ่านแอปโมบายแบงกิ้งทันที

 

ทั้งนี้มีบัตรเดบิตและเครดิตในประเทศไทยรวมกันทั้งสิ้น 89 ล้านใบ แบ่งเป็นบัตรเครดิต 25 ล้านใบ

บัตรเดบิต 64 ล้านใบ

มียอดชำระค่าสินค้าและบริการโดยเฉลี่ยผ่านบัตรเครดิต 3,421 บาทต่อบัตรต่อเดือน และบัตรเดบิต 208 บาทต่อบัตรต่อเดือน

 

Marketeer FYI

4 แนวทางมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาโจรกรรมดูดเงินจาก  ธปท. และ สมาคมธนาคารไทย

1. ยกระดับความเข้มข้นในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติ ให้ครอบคลุมทั้งธุรกรรมที่มีจำนวนเงินต่ำและที่มีความถี่สูง หากพบธุรกรรมที่ผิดปกติ ธนาคารจะระงับการใช้บัตรทันทีและแจ้งลูกค้าในทุกช่องทาง รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังรายการธุรกรรมจากต่างประเทศเป็นพิเศษ

2. เพิ่มการแจ้งเตือนลูกค้าในการทำธุรกรรมทุกรายการ ตั้งแต่รายการแรกผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบ Mobile banking อีเมล หรือ SMS  

3. กรณีที่ตรวจสอบพบว่าลูกค้าได้รับผลกระทบจากการทุจริตตามข้างต้น กรณีบัตรเดบิต ลูกค้าจะได้รับการคืนเงินภายใน 5 วันทำการ ส่วนกรณีบัตรเครดิต ธนาคารจะยกเลิกรายการดังกล่าว ลูกค้าไม่ต้องชำระเงินตามยอดเรียกเก็บที่ผิดปกติ และจะไม่มีการคิดดอกเบี้ย

4.  ธปท. และสมาคมธนาคารไทยจะเร่งหารือกับผู้ให้บริการเครือข่ายบัตร เช่น Visa Mastercard เพื่อกำหนดให้มีการใช้การยืนยันตัวตนเพิ่มเติม เช่น OTP กับบัตรเดบิตสำหรับร้านค้าออนไลน์อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน