ตั๋วเดือนบีทีเอส ไม่มีแล้ว รถไฟฟ้าสายนี้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ ? (วิเคราะห์)

เมื่อ BTS ไม่มีตั๋วเดือนแล้ว BTS จะมีรายได้มากขึ้นแค่ไหนจากการให้บริการ

เราแอบสงสัยไม่น้อยว่า หลังจากที่ BTS ประกาศยกเลิกตั๋วเดือนในวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ด้วยเหตุผล พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนสู่การทำงาน Work From Home มากขึ้น และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้โดยสารที่ใช้บัตรรายเดือนไม่คุ้ม

การยกเลิกตั๋วเดือนนี้ จะทำให้ BTS มีรายได้เพิ่มขึ้นแค่ไหน

เพราะสถานการณ์คลายล็อกดาวน์ในวันนี้ ทำให้บริษัทหลายแห่งโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ เริ่มเปลี่ยนรูปการทำงานจาก Work From Home สู่ Work From Office  ประกอบกับคนเริ่มเดินทางออกนอกบ้านเพื่อใช้ชีวิตสู่โลกภายนอก(บ้าน)มากขึ้นกว่าเดิม

การออกนอกบ้านของคนกรุงเทพฯ หลายคนที่เลือกจะใช้บริการ BTS ในการเดินทางจากความสะดวกและเหตุผลอื่น ๆ

แม้จะต้องแลกด้วยต้นทุนการเดินทางที่เพิ่มขึ้นก็ตาม

 

เมื่อดูจากรายงานของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกรท พบว่า ในเดือนตุลาคม 2564 หลัง BTS ยกเลิกตั๋วเดือน มีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้น 35.8% จากเดือนกันยายน 2564

ด้วยจำนวนผู้โดยสาร 6.1 ล้านคน จำนวนนี้อ้างอิงเฉพาะผู้โดยสารที่ใช้บริการ BTS ในส่วนสถานีหมอชิต – สถานีอ่อนนุช และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ – สถานีสะพานตากสิน

 

เมื่อมองไปที่ค่าโดยสารต่อเที่ยว BTS จะมีรายได้เฉลี่ยจากผู้โดยสารที่ใช้บริการ ในส่วนสถานีหมอชิต – สถานีอ่อนนุช และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ – สถานีสะพานตากสิน

ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2564  ค่าโดยสารเฉลี่ย 30.00 บาท ต่อคน ต่อเที่ยว

เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 ค่าโดยสารเฉลี่ย 30.30 บาท ต่อคน ต่อเที่ยว

ในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564  ค่าโดยสารเฉลี่ย 31.40 บาท ต่อคน ต่อเที่ยว

การเพิ่มขึ้นของค่าโดยสารในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกรท ให้เหตุผลว่ามาจากผู้ใช้ตั๋วรายเดือนในการเดินทางลดลง เนื่องจากอัตราค่าโดยสารตั๋วรายเดือนต่ำกว่าตั๋วรายเที่ยว

และเราเชื่อว่าหลังจาก ตั๋วเดือนบีทีเอส ถูกยกเลิกทั้งหมดอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยต่อคนต่อเที่ยวจะเพิ่มขึ้นกว่านี้อย่างมีนัยสำคัญ จากอัตราค่าเดินทางของ BTS ที่เรียกเก็บ 16-44 บาท ในระยะทางหลักไม่รวมส่วนต่อขยายที่เก็บค่าบริการเพิ่ม

 

ทั้งนี้ถ้ามองจำนวนผู้โดยสารตลอดปี 2564 นับตั้งแต่มกราคม-ตุลาคม 2564 พบว่าในเดือนกันยายนและตุลาคม เป็นสองเดือนที่ BTS มีการเติบโตด้านจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น

เดือน ม.ค. 64    ผู้โดยสาร 7.0 ล้านเที่ยว

เดือน ก.พ. 64   ผู้โดยสาร 8.9 ล้านเที่ยว

เดือน มี.ค. 64    ผู้โดยสาร 12.5 ล้านเที่ยว

เดือน เม.ย. 64    ผู้โดยสาร 6.7 ล้านเที่ยว

เดือน พ.ค. 64    ผู้โดยสาร 4.2 ล้านเที่ยว

เดือน มิ.ย. 64    ผู้โดยสาร 5.3 ล้านเที่ยว

เดือน ก.ค. 64    ผู้โดยสาร 3.4 ล้านเที่ยว

เดือน ส.ค. 64    ผู้โดยสาร 2.8 ล้านเที่ยว

เดือน ก.ย. 64    ผู้โดยสาร 4.5 ล้านเที่ยว

เดือน ต.ค. 64   ผู้โดยสาร 6.1 ล้านเที่ยว

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน