เมื่อพูดถึง PTT Station คุณนึกถึงอะไร?
สถานีบริการน้ำมัน…
จุดนัดพบเพื่อรวมพล…
ที่พักรถระหว่างเดินทาง…ฯลฯ

นานาสารพันคำตอบที่บ่งบอกถึงความผูกพันของทุกคนกับ PTT Station” ที่พร้อมเป็นเพื่อนในทุกการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกล ครอบคลุมทุกแห่ง ทุกชุมชนทั่วประเทศ และเติบโตเคียงข้างคนไทยมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

โออาร์ หรือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้ยกระดับ PTT Station ให้เป็นพื้นที่ที่เข้าใจทั้งนักเดินทางและชุมชน และมีส่วนร่วมกับความเป็นอยู่กับคนไทยมากขึ้น

โดยได้เปลี่ยนแนวคิดรูปแบบสถานีบริการน้ำมัน จาก Life Station ที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สู่การเป็น ศูนย์กลางที่จะร่วมเติมเต็มทุกความสุขและเติบโตไปพร้อมกับทุกชุมชน (Living Community)

ซึ่งทุกองค์ประกอบที่เกิดขึ้นใน PTT Station ได้ออกแบบให้พร้อม เป็นตรงกลาง เติมเต็มความสุข สร้างรอยยิ้มให้ผู้คน ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม” ตอบโจทย์ให้ครอบคลุมทุกความต้องการของคนไทยในทุกระดับ เพื่อเป็นพื้นที่ความสุขและรอยยิ้มที่ร่วมกันสร้างและร่วมกันเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสังคมทั่วประเทศ ภายใต้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่

เติมเต็มความสุข…ให้ ผู้คน

การยกระดับจุดแข็งที่โดดเด่นของ PTT Station ไม่ว่าจะเป็น สินค้า บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย ผ่านการดำเนินโครงการที่สะท้อนถึงความใส่ใจ เพื่อเติมเต็มความสุขให้กับทุกคน ได้แก่

 • จุดช่วยเหลือเพื่อนเดินทาง…เติมเต็มความสุขให้คนเดินทาง

การเป็นผู้ให้บริการจุดแวะพักที่สามารถให้ความช่วยเหลือในทุกครั้งที่เกิดปัญหาเป็นเรื่องสำคัญที่ PTT Station ให้ความใส่ใจ เพราะเหตุฉุกเฉินสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกการเดินทางทั้งกับรถและคน

PTT Station จึงพร้อมเป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างบนท้องถนน ด้วยการจัดเตรียม “พื้นที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อรถและคน สำหรับชุมชนและคนเดินทาง” ด้วยการตั้งจุดช่วยเหลือเพื่อนเดินทาง อำนวยความสะดวกการปฐมพยาบาล และการซ่อมรถเบื้องต้น เพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเรื่องฉุกเฉินได้ทันท่วงที และมีการจัดอบรมปฐมพยาบาลให้กับพนักงาน PTT Station ทุกสถานีทั่วประเทศอีกด้วย

 • โครงการให้พื้นที่จุดจอดรถ Mobile Stroke Unit

จัดหาพื้นที่จอดรถและจุดชาร์จไฟฟ้าให้กับรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ และรถมูลนิธิ EMS ภายใน PTT Station รับ-ส่งต่อผู้ป่วยในการรักษาร่วมกับระบบปรึกษาทางไกล ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

 • Friendly Design…เติมเต็มความสุข ความห่วงใยให้ทุกคน

PTT Station มุ่งเน้นที่จะยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบครันในทุกความต้องการของผู้ใช้บริการทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษอย่างผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ด้วยการออกแบบพื้นที่และฟังก์ชันการใช้งานให้พร้อมสำหรับนักเดินทางเพื่อสร้างความอุ่นใจและความสะดวกสบายให้กับทุกคน

เติมเต็มความสุข…ให้ ชุมชน

สิ่งที่ PTT Station ทำมาอย่างต่อเนื่องคือร่วมสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีแก่ชุมชน สังคม ในทุกมิติ ผ่านการนำเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของแต่ละท้องถิ่น มาสร้างโอกาสและรายได้ให้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ ตามแนวคิด Living Community ไม่ว่าจะเป็น

 • พื้นที่ปันสุข…เติมเต็มความสุข ให้รอยยิ้มของเกษตรกร

PTT Station ให้การสนับสนุนและจัดสรรพื้นที่บริเวณสถานีฯ เพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรได้โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาในการหาช่องทางจำหน่ายผลิตผล หรือผลิตผลล้นตลาด

 • โครงการช่วยเหลือและสร้างรายได้ให้วิสาหกิจชุมชน

PTT Station มุ่งหวังสร้างนวัตกรรมผสานวัฒนธรรม นำชุมชนสู่ความยั่งยืน จึงพัฒนาเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านในชุมชนรอบ ๆ สถานีฯ สามารถมาจำหน่ายสินค้าของชุมชนได้ โดยมีตลาดวิถีชุมชน และโครงการไทยเด็ดเป็นจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนความภาคภูมิใจและรายได้ให้แก่ธุรกิจของชุมชน

อีกทั้งยังจัดซื้อสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนเพื่อนำมาเป็นของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันในสถานีบริการ PTT Station ในช่วงปีใหม่ โดยดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 โดยสามารถช่วยสร้างรายได้ สร้างงานให้กับคนในชุมชน และได้กระจายสินค้าท้องถิ่นมาให้ถึงมือผู้บริโภคอีกด้วย

 • โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

PTT Station ร่วมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยมาโดยตลอด และในปี 2564 ได้เปิดพื้นที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย เป็นหน่วยบริการฉุกเฉิน จุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และอุปกรณ์การแพทย์  ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง และได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่าง ๆ

 • กิจกรรม PTT Station หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิค-19

โออาร์ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ จัดตั้งพื้นที่ PTT Station พระราม 2 ขาออก (กม. 12) เป็นจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล เพื่อเป็นอีกช่องทางที่จะสนับสนุนให้ประชาชนได้รับวัคซีนได้โดยเร็วที่สุด ลดอัตราการติดเชื้อและความรุนแรงของผู้ป่วยหากติดเชื้อ

อีกทั้งยังสอดคล้องกับการพัฒนารูปแบบของสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ให้พร้อมเป็นศูนย์กลางที่เติมเต็มความสุข รวมไปถึงเติมเต็มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและรอยยิ้มให้คนทุกระดับ โดยมีอาสาสมัครบุคลากร OR และพนักงานที่เข้ามาช่วยจัดการระบบการฉีดวัคซีนให้สะดวกกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

 • ตกแต่งอัตลักษณ์…เติมเต็มความสุข สร้างความภาคภูมิใจให้ชุมชน

อัตลักษณ์ชุมชนเป็นสิ่งที่ PTT Station ให้ความสำคัญ จึงได้ตกแต่ง PTT Station ในจุดสำคัญของแต่ละภูมิภาคด้วยเอกลักษณ์พิเศษ เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการสร้างรายได้ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนนั้น ๆ

เติมเต็มความสุข…ให้ สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในเรื่องหลักที่ PTT Station ให้ความใส่ใจสูงสุด จึงมุ่งดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบข้างสถานีฯ ที่ PTT Station ตั้งอยู่ ผ่านการดำเนินงานและโครงการมากมายที่ช่วยลดมลพิษในองค์รวม รวมทั้งการพัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงานธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น

 • EV Station…เติมเต็มความสุข ลดการเกิดมลพิษ

PTT Station สนับสนุนการลดการใช้มลพิษ มอบอากาศบริสุทธิ์ให้โลก และชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชน ด้วยบริการจุดชาร์จไฟ EV Station ให้กับรถไฟฟ้ากว่า 100 จุดชาร์จ ในเส้นทางหลักทั่วประเทศภายในปี 2564

 • โครงการพลาสติก(คืน)สุข

โครงการพลาสติก(คืน)สุข เป็นความร่วมมือของโออาร์ และ GC จัดตั้งจุดรับขยะพลาสติกเพื่อนำพลาสติกกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิล หรืออัปรีไซเคิลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่า ซึ่งช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่เพิ่มเติมอย่างได้ผล โดยได้รับการต่อยอดเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการ แยกขวด ช่วยหมอ” ภารกิจช่วยระดมขวดพลาสติก PET เพื่อนำมาแปรรูป ตัดเย็บชุดป้องกันส่วนบุคคล หรือชุด PPE Level 2 ซึ่งสามารถนำไปซักและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 20 ครั้งให้บุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤตโควิค-19

 • แยก แลก ยิ้ม…เติมเต็มความสุข ให้กับโลกและชุมชน

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการขยะอย่างถูกต้อง ที่นอกจากการแยกขยะเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว PTT Station ยังช่วยดูแลสังคมและชุมชนอีกทางหนึ่ง ด้วยการนำขยะที่แยกไปขายนำเงินที่ได้มาผันแปรสู่การสร้างสาธารณประโยชน์ให้ตามความต้องการของชุมชนรอบ ๆ สถานีฯ โดยมีชุมชนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วมากกว่า 3,000 โครงการ

ที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างการดำเนินการของ PTT Station ในภาพกว้าง เพราะในเชิงลึกของทุกผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ในทุกจุด ไม่ว่าจะเป็นจุดเล็ก ๆ อย่างการแวะเข้าห้องน้ำ ซื้อของฝาก รับประทานอาหาร ดื่มกาแฟ เติมน้ำมัน หรือแม้แต่นำขยะมาทิ้ง ก็สามารถก่อให้เป็นความรู้สึกดี ๆ เติมเต็มทุกความสุข เติมเต็มรอยยิ้มให้กับผู้คนได้หลากหลาย ทั้งกับตัวเอง และหลายชีวิตที่เรา ๆ ไม่รู้จักไปพร้อม ๆ กัน โดยไม่รู้ตัว

โดย โออาร์ มีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่สร้างคุณค่าและสร้างพลังบวกให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งดำเนินธุรกิจโดยนำความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ในการออกแบบรูปแบบทางธุรกิจ ด้วยแนวคิด “Retailing Beyond Fuel” ที่มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค พร้อมกับดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

วันนี้ PTT Station จึงเป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมัน แต่เป็นที่ที่พร้อม เป็นตรงกลาง เติมเต็มความสุข สร้างรอยยิ้มให้ผู้คน ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม” และสามารถสะท้อนภาพการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายให้กันและกันในทุกจุด

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน