ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ANANDA SURE” หมายถึงการที่ทุกเสียงสะท้อนของลูกค้า ตั้งแต่ก่อนซื้อจนกระทั่งหลังซื้อ จะถูกส่งไปถึงตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับ CEO ด้วยระบบการจัดการทั้งด้านข้อมูลที่ผสมผสานด้วยเทคโนโลยี เพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างชัดเจน ช่วยประมวลผลในการสร้างมาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีกว่าเดิม ซึ่งปฏิบัติการนี้สามารถนำเสนอบริการและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่มีอยู่ ส่งผลดีให้กับลูกค้าและอนันดาฯ ในระยะยาวด้วยเช่นกัน

แล้ว Ananda Sure ทำงานอย่างไร?

ลูกค้าสามารถฟีดแบ็กได้ตั้งแต่ตอนตรวจเช็กสภาพห้องก่อนเข้าอาศัย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่อนันดาฯ เตรียมไว้ให้ นอกจากนั้น ยังมีการตรวจสอบความพึงพอใจของผู้อาศัยตลอดเวลา ทั้งผ่านกล้องวงจรปิด และระบบภายในอื่น ๆ อย่างแบบสอบถาม เมื่อมีปัญหาเข้ามา ทางทีมงานสามารถเข้าชาร์จได้ตลอดเวลา และทำการแก้ไขได้ทันที

ซึ่งฟีดแบ็กที่ว่านั้นมีโอกาสจะเป็นได้ทั้งคำติและคำชม เป็นผลดีกับฝั่งพนักงานผู้ให้บริการ เพราะลูกค้าสามารถที่จะสแกน QR Code ที่อยู่บนป้ายชื่อของ Sale หรือพนักงานฝั่งบริการตำแหน่งอื่นๆ เพื่อฟีดแบ็กการทำงานส่งเข้า Dashborad ได้เลย คำติชมและคะแนนที่ลูกค้าให้จะถูกนำไป ranking การทำงานของพนักงาน และในทุกช่วงเวลาหนึ่ง จะมีการ Top Up 20% ของเงินเดือนให้กับพนักงานดีเด่นที่ได้รับคำชมอยู่อันดับต้น ๆ

สรุปได้ว่า Ananda Sure คือการ Wrap-Up ขั้นตอนทั้งหมดให้จบครบได้รวดเร็วที่สุดด้วย  และยังคงประสิทธิภาพสูงสุดไว้เช่นเคยด้วย Data Analytics  ทำให้ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์ที่ถูกใจ และผู้ให้บริการเองก็ทำงานได้อย่างลื่นไหล ไม่เหนื่อยเกินจำเป็นนั่นเอง

แกนสำคัญเพื่อนำสู่ความเป็นเลิศด้านการดูแลลูกค้า

ที่ผ่านมาอนันดาฯ ได้เดินหน้าพัฒนาศักยภาพของ “Ananda Sure” ซึ่งถือเป็น Backbone สำคัญในการจัดการโครงการในเครืออนันดาฯ ที่มีโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบกว่า 48 โครงการ มูลค่ากว่าหนึ่งแสนล้านบาท เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ (product & Service Quality) ทำให้อนันดาฯ เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป “Ananda Sure” เป็นหัวใจสำคัญที่จะเข้ามายกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการ ครอบคลุมการดูแลลูกค้าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามา ตลอดจนทุกช่วงเวลาของการอยู่อาศัย เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการดูแลลูกค้า (Operation Excellence) ในทุก ๆ ด้าน โดยมีแกนสำคัญ ได้แก่

  • Ananda Focus คือ การวางแผนงาน ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นงานบริหารงานขาย งานบริหารการก่อสร้าง งานบริหารงานบริการลูกค้า มาร่วมกันจัดทำแผน นำเสนอผลงาน และมีการติดตามรายสัปดาห์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งรายได้และความพึงพอใจของลูกค้า
  • Ananda Sure คือ Operation excellence ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของทั้งหมด เพื่อสร้างคุณภาพสินค้าและบริการ เพิ่มมูลค่าให้กับโครงการในเครืออนันดาฯ ในระยะยาว
  • Ananda Clear คือการดูแลระบบจัดการตั้งแต่การเตรียมห้องพักให้พร้อม ตรวจรายละเอียดทุกอย่างภายในห้องพัก ก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า
  • Ananda Quick คือกระบวนการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยนำข้อมูลในทุกจุดมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง
  • Ananda PMO คือการควบคุมงานระดับโปรเจกต์ตั้งแต่ต้นจนจบ

ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในทุกมิติ เมื่อใช้ Ananda Sure

ระบบปฏิบัติการนี้มีการใช้งานตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา ซึ่งในคราวนี้เอง ประเสริฐก็ได้เปิดเผยผลลัพธ์จากการใช้ Ananda Sure ภายในองค์กรว่า สามารถวัดค่าความพึงพอใจในการให้บริการ (CSAT) เพิ่มขึ้น 6% จากเดิม 88.0% เป็น 93.4% 

นอกจากนั้น Complain จากลูกค้ายังลดลงถึง 52% และระยะเวลาในการจัดการปัญหาตาม Feedback ก็ลดลงอย่างน่าพึงพอใจ โดยเมื่อก่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 17.8 วัน แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 5.7 วันโดยเฉลี่ยเท่านั้นเอง 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน