OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือสังคม และการดำเนินงานโดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล (ESG) อย่างต่อเนื่องตลอดมา จนวันนี้ถึงเวลาแล้วที่จะประกาศนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนกับบริษัท จะได้ร่วมมือกันเดินหน้าพัฒนาธุรกิจและองค์กรให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์ พร้อมส่งมอบอนาคตที่ดีในทุกด้านให้กับคนรุ่นต่อไป

คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวเริ่มการสนทนากับ Marketeer ในโอกาสพูดคุยถึงทิศทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับเทรนด์ระดับโลก (MegaTrend) ซึ่งองค์กรชั้นนำล้วนให้ความสำคัญและผลักดันในเรื่องนี้อย่างจริงจัง

เพราะวิกฤตที่เกิดขึ้น ทำให้มองเห็นคุณค่า “รักคือพลังสร้างความยั่งยืน”

OCEAN LIFE ไทยสมุทรขับเคลื่อนองค์กรด้วยความรัก ทั้งความรักที่มีต่อธุรกิจ รักอาชีพ รักเพื่อนร่วมงานและตัวแทนประกันชีวิต และที่สำคัญคือความรักที่มีต่อลูกค้า ทำให้กล้าปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นั่นคือเหตุผลที่ทำให้ COVID-19 หยุดเราไม่ได้

คุณนุสรา เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจท่ามกลางวิกฤตโรคระบาด COVID-19 ซึ่งถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องข้ามผ่านไปให้ได้

“ภายใต้แนวคิด “รักคือพลังของชีวิต” (LOVE EMPOWERS YOUR LIFE) เป็นทั้งรากฐานและแรงบันดาลใจในการทำงาน ทำให้เรามีพลังอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยที่จะเผชิญหน้ากับวิกฤต สามารถปรับตัวได้เร็ว และคิดนวัตกรรม นำเทคโนโลยีมาใช้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อกู้สถานการณ์ในระยะสั้น และใช้ตอบโจทย์ยุค New Normal ในระยะยาว สร้างความสะดวกสบาย ปลอดภัยให้กับลูกค้า ครอบคลุมครบทุกมิติ ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังการขาย วิกฤตที่เกิดขึ้นจึงทำให้เราเห็นคุณค่าที่เด่นชัดของความรัก ที่เป็นหัวใจของการสร้างความยั่งยืน ให้ชีวิตพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน ซึ่งเราเรียกคุณค่านี้ว่า LOVE Mindset”

โดย LOVE Mindset ในมุมมองของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร นั้น ประกอบด้วยรัก 3 ด้าน ได้แก่

  • รักสุขภาพ (Love Your Health): ถ้าดูแลสุขภาพให้แข็งแรง มีภูมิต้านทาน ก็พร้อมรับมือโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งโรคเก่า โรคใหม่ในอนาคต
  • รักการออมและวางแผนการเงิน (Love Your Wealth): เมื่อสุขภาพพร้อม มีแรงหารายได้ ต้องรู้จักเก็บออมไว้ พร้อมรับมือกับวิกฤตการเงินที่อาจเกิดขึ้น
  • รักโลกและสังคม (Love the World): เมื่อสุขภาพพร้อม การเงินพร้อม ก็พร้อมไปช่วยคนรอบข้าง ช่วยกันดูแลโลกและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ทำชีวิตให้มีค่า   

จาก LOVE Mindset สู่ “Sustainable with Love”

การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ถูกกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ของ OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ อยู่แล้ว และวันนี้พลังความรักก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นพลังช่วยองค์กรก้าวผ่านวิกฤตมาได้ ความรักจึงถูกนำมาต่อยอด ให้เป็นหัวใจหลักของการสร้างความยั่งยืนให้กับทุกคน การดำเนินงาน กิจกรรมและทุกสิ่ง ภายใต้แนวคิด Sustainable with Love” รักคือพลังสร้างความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย

  1. Health – สุขภาพแข็งแรง มีภูมิต้านทาน คือความยั่งยืน

 สนับสนุนให้ทุกคนรักสุขภาพ ใช้ชีวิตไม่ประมาท ด้วยกิจกรรม โครงการ และแบบประกัน ช่วยดูแลสุขภาพทุกช่วงชีวิต ประกอบด้วย

Healthcare Ecosystem ด้วย OCEAN CLUB APP ดูแลลูกค้าได้มากกว่า Loyalty Program ทั่วไป สามารถเปลี่ยนความรักสุขภาพจากการเดิน วิ่ง นอน หรือขี่จักรยาน ให้เป็น OCHI COIN ใช้แลกรับสิทธิประโยชน์มากมาย

Digital Healthcare Service บริการดูแลสุขภาพ ทั้งก่อนป่วย เมื่อป่วย หลังป่วย อาทิ ดูแลก่อนป่วย Emergency Health Information Service ด้วย OCEAN LIFE SAVER บริการข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับช่วยชีวิตเพียงสแกน QR Code ดูแลเมื่อป่วย ด้วย Tele Medical Service ทั้ง OCEAN LIFE BEST DOCTOR ให้บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ OCEAN LIFE TELEMED ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ง่ายสะดวกไม่ต้องไปโรงพยาบาล และ OCEAN LIFE TELEPHARMACY ปรึกษาเรื่องยาหรือสุขภาพกับเภสัชกรออนไลน์ได้ง่าย ๆ จากทุกที่ และหลังป่วยเมื่อต้องการพักฟื้น ด้วย OCEAN LIFE MY NURSE บริการดูแลผู้ป่วยยามพักฟื้นที่บ้าน โดยมีผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพดูแล

Health Protection แบบประกันชีวิตที่หลากหลายให้คนไทยเข้าถึงการรักษาที่ดีอย่างทั่วถึง

“นอกจากที่กล่าวไป เรายังพร้อมส่งเสริมความรู้ทางการดูแลรักษาสุขภาพแก่ลูกค้าและประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ Health Content บนช่องทาง Social Media ควบคู่ไปกับการอบรมสัมมนา ให้ความรู้เรื่องสุขภาพสำหรับพนักงาน ตัวแทนและลูกค้า ตลอดจนส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ดีภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร”

  1. Wealth – การเงินมั่นคง พร้อมรับมือวิกฤต คือความยั่งยืน

สนับสนุนความรักการออมและวางแผนการเงิน ด้วยกิจกรรม และแบบประกันออมทรัพย์ต่าง ๆ ประกอบด้วย

Wealth Solution แบบประกันที่พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคต ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ และทุกช่วงเวลาของชีวิต (Product Life Cycle)

Financial Planner เครื่องมือช่วยวางแผนการเงินที่ช่วยให้สามารถบริหารจัดการการเงินได้ง่ายขึ้น พร้อมที่ปรึกษามืออาชีพ (Financial Planner) ที่พร้อมดูแลและแนะนำการวางแผนชีวิต และวางแผนการเงิน ให้ประสบความสำเร็จ สามารถบรรลุเป้าหมายด้านการเงินตามที่ตั้งใจ

คุณนุสรา ได้กล่าวเสริมว่า OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้บริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management) การบริหารจัดการสินทรัพย์ (Portfolio Management) การบริหารจัดการการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน Capital Adequacy Ratio (CAR) อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งที่ 445.59 % (ณ 31 ธันวาคม 2564) ซึ่งนับเป็นอันดับต้น ๆ ของธุรกิจประกันชีวิต และสูงกว่าเงินกองทุนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดที่ 120%

“เราได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการวางแผนการเงินรอบด้านครอบคลุมทุกช่วงชีวิต ทั้งยังสร้างผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ช่วยลดภาระทางการเงินที่จะเกิดขึ้นเมื่อบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

นอกจากนี้ การประกันชีวิตควบการลงทุนก็ถูกสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่มาพร้อมกับโอกาสในการลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่สูงกว่า ในทางกลับกันเรายังส่งเสริมประชากรในระดับรากฐานของสังคมสามารถเข้าถึงการประกันชีวิตได้อีกด้วย โดยไม่ละเลยที่จะให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินผ่านช่องทาง Online โดยเฉพาะ Social Media อย่างสม่ำเสมอ”

  1. World – รักโลก ดูแลสังคม ตามแนวทาง ESG คือความยั่งยืน

สนับสนุนความรักษ์โลก สังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาลตามแนวทาง ESG เพื่อโลกและสังคมที่น่าอยู่

Environment – ด้านสิ่งแวดล้อม จัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ พร้อมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างรู้คุณค่า โดยนำหลัก 3R เข้ามาปรับใช้ ทั้ง Reuse-Reduce-Recycle อาทิ การจัดกิจกรรม Mission Challenge รณรงค์ให้พนักงานแยกประเภทขยะ และการรณรงค์ให้นำวัสดุเหลือใช้ผ่านกระบวนการ (Recycle) เพื่อนำมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า และปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน โครงการแยกขวดช่วยหมอ รณรงค์รับบริจาคขวดพลาสติกมาเปลี่ยนเป็นเส้นใย แล้วถักทอเป็นชุด PPE แบบใช้ซ้ำได้ โดยล่าสุด ได้ร่วมบริจาคขวดไปแล้ว 57,200 ขวด เปลี่ยนเป็นชุด PPE ได้จำนวน 3,117 ชุดส่งมอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

Social – ด้านสังคม เริ่มด้วยการสร้างชมรม OCEAN LIFE ไทยสมุทรจิตอาสา ปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการให้ และสังคมแห่งการแบ่งปัน พร้อมดำเนินโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีเป้าประสงค์ในการดูแล และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม ชุมชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ โดยในขณะที่เกิดวิกฤต COVID-19 ทาง OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้ร่วมดูแลคนไทยด้วยกิจกรรมหลากหลายภายใต้โครงการ LOVE THAILAND, PROTECT YOUR LOVED ONES อาทิ จัดทำ DIY Face Shield มอบให้แพทย์พยาบาล และบุคลากรด่านหน้า มอบเงินสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาล และเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ กิจกรรม ปันรัก ปันอิ่ม OCEAN LIFE Love Box /Love Bag ตู้ปันสุข รวมทั้งมอบน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ณ จุดฉีดวัคซีน ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยเหลือแบ่งปันให้กับคนไทย อาทิ Ocean Club APP โดยสามารถนำ Ochi Coin แลกเพื่อบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล หรือร่วมโครงการโอชิชวนทำดี ร่วมกับจุฬาฯ ผลิตวัคซีน mRNA กิจกรรมปันอิ่ม ยิ้มได้ ฯลฯ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนใช้บริการ Telemed ปรึกษาแพทย์ Online ฟรี นอกจากนั้น เรายังส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียมผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และไม่ละเลยที่จะปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมมีการจ้างงานผู้พิการโดยทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตาม

Governance – ด้านธรรมาภิบาล OCEAN LIFE ไทยสมุทร ดำเนินธุรกิจตามกรอบจรรยาบรรณ ด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมกำหนดนโยบายและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติ ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล การปฏิบัติดูแลลูกค้าอย่างเป็นธรรม พร้อมดูแลบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม และยุติธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

ผสานพลังทุกภาคส่วน ผลักดันให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

ผู้บริหารคนเก่งได้กล่าวทิ้งท้ายว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ในครั้งนี้ จะเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องมาจากความใส่ใจและร่วมกันดูแลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต ชุมชน และสังคมโดยรวม

“ความยั่งยืนต้องร่วมกันสร้างทุกภาคส่วน ซึ่งเรามองว่า 2 พลังสนับสนุนที่จะช่วยผลักดันให้นโยบายดังกล่าวเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ได้แก่

1. People, Culture & Partnerships สร้างจิตสำนึกและพันธมิตรสร้างความยั่งยืน สร้างคน สร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นและตระหนักถึงความยั่งยืน พร้อมจับมือพันธมิตรรอบด้าน

2. Technology & Innovation – สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐาน กล่าวคือ การสร้างสรรค์นวัตกรรม สนับสนุนเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้การขับเคลื่อนโครงการด้านความยั่งยืนเป็นเรื่องง่าย

ซึ่งความยั่งยืนที่ร่วมกันสร้างนี้ ไม่เพียงแต่เป็นจุดแข็งใหม่ให้ธุรกิจ แต่ยังเป็นการสร้างธุรกิจไปพร้อมการส่งมอบความรักในรูปแบบของอนาคตที่ดี ที่มาจากความรับผิดชอบในทุกด้านของพวกเรา ให้กับคนรุ่นต่อไป”อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน