กลุ่มมิตรผล ประกาศความสำเร็จคว้ารางวัล Sustainability Award –
S&P Global Silver Class 2022
 ขึ้นแท่นผู้นำด้านความยั่งยืนอันดับ ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมได้รับเลือกเป็นสมาชิกในรายงานความยั่งยืน (The Sustainability Yearbook Member 2022) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากผลการประเมินความยั่งยืนขององค์กร ประจำปี 2564 (Corporate Sustainability Assessment: CSA) ของ S&P Global ซึ่งมีมากกว่า 7,500 บริษัททั่วโลกที่เข้ารับการประเมินใน 61 อุตสาหกรรม โดย S&P Global นั้น เป็นผู้ประเมินความยั่งยืนระดับสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ รวมทั้งประเมินให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอกย้ำความสำเร็จกว่า 65 ปี ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (Value Chain) ที่มุ่งเน้นสร้างการเติบโตให้กับทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตามหลักปรัชญา ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ ผ่านการดำเนินงานใน มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งรางวัลนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกลุ่มมิตรผลที่จะมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรให้มีความโปร่งใสและมีมาตรฐานในระดับสากลต่อไปอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน