สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย ดร. อัมพร พินะสา  (แถวบนสุด-กลาง) เลขาธิการฯ ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และกลุ่มทรู เปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มห้องประชุมเสมือนจริง True VROOM เพื่อติดตามการทำงานและให้ความรู้แก่ ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 1 และรุ่น 2 รวมจำนวนกว่า 800 คน จากทั่วประเทศ ซึ่งในโอกาสนี้ ดร. ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง (แถวบนสุด-ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ได้มาร่วมแนะนำบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของ ICT Talent ภาครัฐ พร้อมด้วย นางสาวกรกช นาวานุเคราะห์ (แถวบนสุด-ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ที่ได้มาร่วมชี้แจงแผนการดำเนินงานของมูลนิธิ อีกด้วย

ทั้งนี้ ตลอด 3 วันของการอบรมดังกล่าว ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภาครัฐ ได้รับความรู้มากมายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อาทิ VLearn VClass VCourse และสื่อทรูปลูกปัญญา การสอนวิทยาการคำนวณซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก พร้อมแนะนำโปรแกรมและเว็บไซต์สำหรับสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ รวมถึงไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ รู้ทันโลกไซเบอร์ ศึกษาการใช้ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และทำความเข้าใจกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งทั้งหมดนี้ จะช่วยเสริมแกร่งให้ ICT Talent ภาครัฐ ซึ่งล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ ได้เดินหน้าปฏิบัติภารกิจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี นำสื่อและอุปกรณ์ไอซีทีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก้าวทันการศึกษาไทยยุคดิจิทัล

 

#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี #CONNEXTEDfoundation #CONNEXTED #ICTTalent #OBEC

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน