นายดิเรก ตยาคี หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีโซลูชั่น บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ผู้นำการส่งมอบ Living Solutions คุณภาพมาตรฐานสูง เปิดเผยการตระหนักถึงการเติบโตควบคู่กับความใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนขององค์กร ภายใต้โรดแมปสี่ปี ‘SC Thriving for Good’ การเติบโตอย่างยั่งยืน บนวิถีโลกใหม่  โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญ คือ ‘Sustaining’  ยั่งยืน สร้างคุณค่า สู่ผู้คนและสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายสำคัญคือ การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ลง 20% ภายในปี 2025 ว่า

“จากความมุ่งมั่นดังกล่าวนี้ SC Asset จึงได้นำร่องโครงการ ERC Sandbox  โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พัฒนาและนำเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริการด้านพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย ณ บริเวณบ้านตัวอย่างโครงการเวนิวโฟลว์ (Venue Flow) แจ้งวัฒนะ โดยโครงการตั้งอยู่บนทำเลใกล้ทางด่วนและเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ซึ่งเชื่อมต่อถนนหลัก 3 สาย ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์ และ 345

โครงการ ERC Sandbox: ENGY Energy is Yours มุ่งบริหารจัดการพลังงานในบ้านแต่ละหลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บูรณาการระหว่างการจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งไว้บนหลังคา (Solar Rooftop) การจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ที่พักอาศัย (Vehicle to Grid : V2G) และการจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage) เพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้เมื่อโครงการ ERC Sandbox  ประสบความสำเร็จตามแผนงาน บริษัทจะขยายการดำเนินการไปยังโครงการใหม่ของ SC Asset ต่อไปในอนาคต เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี 2025 อันนำไปสู่การสร้างคุณค่าสู่ผู้คนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

#SCAsset  #SCLivingSolutions #SCยั่งยืนอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน