เปิดปีใหม่ไทยมา เราได้เห็นข่าว GULF กับ Binance ถึง 2 ข่าวหลักด้วยกัน

ข่าวแรก

GULF หรือ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ เข้าซื้อหุ้น Binance กระดานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

การซื้อหุ้นครั้งนี้ GULF รายงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าเป็นการซื้อหุ้นบุริมสิทธิใหม่ (Series Seed Preferred Stock) ที่ออกโดย BAM Trading Service Inc. ผู้ประกอบการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Binance.US ในอเมริกา ผ่านบริษัท Gulf International Investment (Hong Kong) Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้น 100%

และข่าวที่สอง

GULF แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ว่า GULF และกลุ่ม Binance ตัดสินใจจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยร่วมกันเพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและใบอนุญาตอื่น ๆ ในไทย

โดยการจัดตั้งบริษัทใหม่ในครั้งนี้เป็นการจัดตั้งผ่านในนาม บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด และ Binance Capital Management

และ GULF ยังมีการลงทุนในสกุลเงิน BNB ของ Binance ผ่านบริษัท Gulf International Investment ที่ GULF ถือหุ้น 100% เพื่อเติมเต็มโอกาสทางธุรกิจอีกด้วย

การร่วมมือระหว่าง GULF และ Binance ถือว่าเป็นการร่วมมือในหลายระดับ เพื่อเป้าหมายที่ GULF ต้องการ คือการเป็นผู้นำในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคต

อะไรเป็นเหตุผลที่ GULF ให้ความสนใจ Binance พิเศษ

1. ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลในไทยยังมีช่องว่างให้ลงเล่นมาก

ในเดือนธันวาคม 2564 GULF จัดตั้งบริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 100% มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และบริการที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มผ่านการร่วมมือกับพันธมิตร

พันธมิตรแรกที่ GULF จับมือคือ Binance เจ้าของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลใหญ่อันดับหนึ่งของโลก เพื่อเปิดบริษัทใหม่ ดำเนินธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยร่วมกันเพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและใบอนุญาตอื่น ๆ ในไทย

สัดส่วนการลงทุนเปิดบริษัทใหม่ครั้งนี้ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด ลงทุนในสัดส่วน 51% และ Binance สัดส่วน 49%

การร่วมมือกับ Binance คือหนึ่งในโอกาสที่ GULF จะนำพลังของ Binance ในธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกมาช่วยผลักดันให้ GULF สามารถเดินหน้าไปในธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว ในวันที่ยังมีคู่แข่งที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ในไทยไม่มากนัก (ส่วน Binance จะสามารถเข้าทำตลาดศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างถูกกฎเกณฑ์มากขึ้นผ่าน GULF เช่นกัน)

วันนี้ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ยังมีเพียงไม่กี่ราย และมี BitKub, คู่แข่งคนสำคัญที่วอลุ่มการซื้อขายในกระดานสูงสุดในไทย

การลงทุนในธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เบื้องต้นจากค่าธรรมเนียมและบริการ ยิ่งมีผู้ใช้บริการมาก รายได้จะยิ่งมากขึ้นตามมา และในปัจจุบันการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีการเกิดขึ้นของสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ ๆ ทั้งในรูปแบบ Coin และ Token

การจับมือกับ Binance เริ่มต้นมาจากเดือนมกราคม 2565 ที่ กัลฟ์ อินโนวา ประกาศร่วมมือกับกลุ่ม Binance เจ้าของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลใหญ่อันดับหนึ่งของโลกเพื่อศึกษาทำแผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทย

 

2. สกุลเงิน BNB ยังมีความต้องการสูง

GULF มีการเข้าไปลงทุนในสกุลเงิน BNB สกุลเงินดิจิทัลของ Binance มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,682.5 ล้านบาท

การเข้าลงทุนในสกุลเงิน BNB GULF เห็นโอกาสจากความต้องการใช้เงินสกุล BNB ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจาก BNB เป็นสกุลเงินหลักที่ใช้เป็น Utility Token ใน Application ที่อยู่บน Binance Chain ซึ่งเป็นบล็อกเชนที่มีผู้ใช้งาน Active User ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีจำนวนการทำธุรกรรมผ่าน Binance Chain เติบโตอย่างก้าวกระโดด จากจุดเด่นของ Binance Chain คือเก็บค่าธรรมเนียมต่ำ และจัดการธุรกรรมอย่างรวดเร็ว

 

3. Binance.US กำลังจะทำ IPO ใน 2-3 ปี

GULF ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ใหม่ของ Binance.US ด้วยวงเงินลงทุนมูลค่าที่ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 673 ล้านบาท จากเงินที่ Binance.US ต้องการระดมทุนครั้งนี้ทั้งหมด 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 6,730 ล้านบาท

จากการมองเห็นโอกาสที่น่าสนใจคือ

Binance.US เป็นบริษัทในเครือของ Binance ที่เข้ามาเปิดธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลอย่างเป็นทางการในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2562 ในปัจจุบัน Binance.US มีจำนวนผู้ใช้งานหลายล้านคน และมีปริมาณการซื้อขายหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ

และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 45 รัฐ 7 ดินแดน

ส่วนในปีนี้มีเป้าหมายว่าจะเปิดให้บริการทั่วสหรัฐฯ พร้อมกับพัฒนาบริการใหม่ ๆ มาตอบโจทย์ผู้ใช้งาน

ก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายหลักคือการทำ IPO เปิดขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

ความน่าสนใจของการลงทุนนี้นอกเหนือจาก GULF เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังสามารถรับรู้มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้น เมื่อ Binance.US จดทะเบียนในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อย

เรามองว่าทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นของ GULF และ Binance เท่านั้น ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นความร่วมมืออื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น

เพราะโลกสินทรัพย์ดิจิทัลคือโอกาสแห่งการลงทุนของโลกการเงินยุคใหม่

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน