เทรนด์สุขภาพเชิงป้องกัน คนไทยเริ่มตื่นตัว โอกาสใหม่ของสินค้าและบริการ

ฟิลิปส์เผยคนไทย 95% เห็นว่าการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมีความสำคัญมากขึ้น หลังการระบาดของโควิด-19 พร้อมเปิดตัวหลากหลายนวัตกรรมใหม่ใน 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล

คนเอเชีย 94% ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน

โดยฟิลิปส์จัดทำการสำรวจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างในเอเชียกว่า 4,000 คน จากประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ และประเทศไทย เผยให้เห็นถึง “ช่องว่างด้านการดูแลสุขภาพ” ในระดับภูมิภาค ที่เปิดโอกาสให้เทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในแง่ของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน

รายงานเผยว่ากว่า 94% ของกลุ่มตัวอย่าง ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน นอกจากนี้ กว่า 30% ของกลุ่มตัวอย่าง เผยว่ามีการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลในการตรวจวัดสุขภาพของตัวเอง เพิ่มขึ้นกว่าก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19

รวมแล้วผู้คนในเอเชียเล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และกว่า 66% ของกลุ่มตัวอย่าง ต้องการอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของพวกเขาแต่ละคนได้

นอกจากนี้ กว่า 53% มีความเห็นว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ดูแลสุขภาพส่วนบุคคล คือความสามารถในการปรับแต่งอุปกรณ์ให้เข้ากับเป้าหมายด้านสุขภาพของแต่ละคน รวมถึงปัจจัยเกี่ยวกับความแม่นยำของข้อมูล 70% ราคา 65% มีพารามิเตอร์ตรวจวัดสุขภาพ 60% และทนทาน 48%

 

เทรนด์การดูแลสุขภาพของคนเอเชีย
เทรนด์  ขยายตัว (%)
ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน  94%
ต้องการอุปกรณ์ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของตัวเองได้  66%
ใช้อุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล 30%

 

* ผลสำรวจเป็นการเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนและหลังการเกิดโควิด-19

 

ที่มาข้อมูล: ฟิลิปส์

 

คนไทย 95% เห็นว่าการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมีความสำคัญมากขึ้น

หากนับเฉพาะผลสำรวจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทย พบว่ากว่า 95% เห็นว่าการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมีความสำคัญ โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 คนไทยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดย 62% ของกลุ่มตัวอย่าง หาข้อมูลการดูแลสุขภาพมากกว่าก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะที่ 51% ให้ความสำคัญกับสุขภาพมากกว่างานเพิ่มขึ้น และยังเป็นตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียที่ 45% และ 40% ตามลำดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในไทย เลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีดูแลสุขภาพส่วนบุคคลเพื่อตรวจวัดสุขภาพทั่วไป มากขึ้นกว่า 43% และมากกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาคเอเชียที่ 30%

 

เทรนด์การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันของคนไทย
เทรนด์ ขยายตัว (%)
เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน 95%
หาข้อมูลการดูแลสุขภาพ 62%
ให้ความสำคัญกับสุขภาพมากกว่างาน 51%
เลือกใช้อุปกรณ์ดูแลสุขภาพส่วนบุคคล เพื่อตรวจวัดสุขภาพทั่วไป 43%

 

* ผลสำรวจเป็นการเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนและหลังการเกิดโควิด-19

 

ที่มาข้อมูล: ฟิลิปส์

 

เทรนด์สุขภาพเชิงป้องกัน ส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลของไทย ปี 2564 โต 3%

ตั้งแต่หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เทรนด์การดูแลสุขภาพของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health) จึงเพิ่มขึ้นเช่นกัน ประกอบกับเทคโนโลยีเฉพาะบุคคลของนวัตกรรม

ฟิลิปส์ ตัวเลือกผลิตภัณฑ์อันหลากหลาย ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุม และกิจกรรมการตลาดที่สื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ทำให้ธุรกิจ Personal Health ในประเทศไทย ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 ที่ผ่านมา

นายวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในปี 2564 ที่ผ่านมา ตลาดของผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health) ในประเทศไทย มียอดขายรวมทั้งตลาดอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านชิ้น ซึ่งเติบโตอยู่ที่ 3% และถ้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเติบโตเป็นพิเศษ จะเป็นกลุ่มสินค้าดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ซึ่งมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 5% โดยเฉลี่ย”

“แสดงให้เห็นว่าเทรนด์ในตลาดของสินค้ากลุ่มนี้ยังคงเติบโต และผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลมากขึ้น ในขณะที่ฟิลิปส์ก็นำเสนอนวัตกรรมที่มาพร้อมเทคโนโลยีเฉพาะบุคคล อาทิ เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า Philips Shaver Series 9000 ที่มาพร้อมเทคโนโลยี SkinIQ ที่จะมีเซนเซอร์ตรวจจับแรงกดและความหนาแน่นของหนวดบนใบหน้า เพื่อปรับแรงกดและแรงโกนให้เหมาะสม ช่วยป้องกันการทำลายผิวขณะโกน เป็นต้น”

“โดยนี่คือตัวอย่างนวัตกรรมที่มาช่วยดูแลสุขภาพส่วนบุคคล และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ประกอบกับการที่เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าของเรา ในการผลักดันยอดขายทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ที่กำลังมาแรงในขณะนี้ ทำให้ธุรกิจ Personal Health ของเรายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

และฟิลิปส์ได้เดินหน้าผลักดันกลยุทธ์การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแบบบูรณาการ เพราะการจะมีสุขภาพที่ดี ต้องเชื่อมโยงทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาวะการอยู่ในสังคม ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั่วเอเชียที่หันมาให้ความใส่ใจกับการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ทั้งเชิญชวนให้ผู้บริโภคในเอเชีย ร่วมสำรวจความมหัศจรรย์ของร่างกายผ่านกิจกรรม VR Experience และเรียนรู้วิธีการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น”

“พร้อมเปิดตัวไลน์อัปผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดในปี 2022 ภายใต้กลุ่มธุรกิจ Personal Health มุ่งเน้นนวัตกรรมใน 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล”

ได้แก่

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ปี 2564 ขยายตัว 100%

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับคุณผู้ชาย ปี 2564 ขยายตัว 50%

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามสำหรับคุณผู้หญิง ปี 2564 ขยายตัว 2 ดิจิต

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก ปี 2564 ขยายตัว 2 ดิจิต

 

ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลในไทย ปี 2564
ยอดขาย ขยายตัว (%)
2.5 ล้านชิ้น  3%
นับเฉพาะกลุ่มสินค้าดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน  5%

 

ที่มาข้อมูล: ฟิลิปส์

 

การเติบโต 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลของฟิลิปส์ ปี 2564
ผลิตภัณฑ์ ขยายตัว (%)
ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน 100%
ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชาย 50%
ผลิตภัณฑ์ความงามสำหรับผู้หญิง 2 ดิจิต
ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก 2 ดิจิต

 

ที่มาข้อมูล: ฟิลิปส์

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน