พาณิชย์ เผย 6 เดือนแรกปี 65 (ม.ค.-มิ.ย.) ต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย 69,000 ล้านบาท จ้างงานคนไทยกว่า 3 พันคน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐฯ 3 ประเทศแรกต่างชาติเข้ามาลงทุนมากสุด

รายงานข้อมูลการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในไทย ช่วง 6 เดือนแรกปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.)”

พบว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในไทย 69,949 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เกือบ 30,000 ล้านบาท หรือ 73.5%

รวมจำนวน 284 ราย โดยเป็นการลงทุนผ่านช่องทาง

– การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 106 ราย

– การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 178 ราย

และหากนับเฉพาะเดือนมิถุนายน 2565 จะมีการอนุญาตให้คนต่างชาติลงทุนในไทย 47 ราย รวมแล้วเกิดการจ้างงานคนไทยกว่า 3,164 คน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2564 ที่เคยจ้างงาน 1,091 คน

 

โดยประเทศที่มีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่

1. ญี่ปุ่น 71 ราย 25% ลงทุน 26,237 ล้านบาท

2. สิงคโปร์ 51 ราย 18% ลงทุน 10,478 ล้านบาท

3. สหรัฐอเมริกา 35 ราย 12% ลงทุน 2,899 ล้านบาท

ทั้งนี้ 6 เดือนแรก ปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.) ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ และสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เช่น บริการให้ใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ สำหรับการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า รวมทั้งสำหรับการสั่งซื้อสินค้าและบริการ, บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Electric Vehicle Charging Station) สำหรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า, บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค เช่น การให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคแบบครบวงจรในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การช่วยเหลือด้านการออกแบบ การพัฒนา และทดสอบระบบ, บริการขุดเจาะปิโตรเลียม ภายในบริเวณพื้นที่แปลงสำรวจที่ได้รับสัมปทานในอ่าวไทย เป็นต้น

ส่วนการลงทุนในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของนักลงทุนต่างชาติ 6 เดือนแรก ปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.) มีนักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน 55 ราย คิดเป็น 19% ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมด โดยมีเงินลงทุนในพื้นที่ EEC กว่า 29,461 ล้านบาท คิดเป็น 42% ของเงินลงทุนทั้งหมด และยังเป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด

นอกจากนี้ คาดว่าอีก 6 เดือนหลังของปี 2565 (ก.ค.-ธ.ค.) จะมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่อนคลายการเปิดประเทศ และเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมให้เศรษฐกิจของไทยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

 

การลงทุนในไทยของต่างชาติ ม.ค.-มิ.ย. 65
มูลค่า 69,949 ล้านบาท
ผู้ลงทุน 284 ราย
จ้างงานคนไทย 3,164 ราย
3 ประเทศแรกมีชาวต่างชาติมาลงทุนมากสุด
ประเทศ/ราย เงินลงทุน ขยายตัว
1. ญี่ปุ่น 71 ราย 26,237 ล้านบาท 25%
2. สิงคโปร์ 51 ราย 10,478 ล้านบาท 18%
3. สหรัฐอเมริกา 35 ราย  2,899 ล้านบาท 12%

 

ที่มาข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์
อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน