แรงงานไทยในไต้หวัน มีจำนวนมากน้อยแค่ไหน ? เหตุการณ์จีนและไต้หวัน

แรงงาน คือหนึ่งในปัจจัยหลักในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ เพราะในการพัฒนาสิ่งต่างๆ ยังต้องพึ่งพากำลังคนหรือกำลังแรงงาน  โดยที่แรงงานเป็นปัจจัยการผลิตขั้นต้น (Primary factor) ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการผลิต (Production function) ทำให้เมื่อประเทศไหนขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ก็จะเปิดรับคนทำงานจากนอกประเทศเข้าไปแทนเพื่อไม่ให้การพัฒนาหยุดชะงัก

ในการออกไปทำงานต่างแดนของแรงงานนั้นมีด้วยกันหลายปัจจัย ทั้งความต้องการแรงงานของหลายประเทศที่เพิ่มขึ้น เพราะในบางประเทศประสบปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ทำให้ขาดแคลนแรงงาน เช่น เกาหลี และหลายประเทศในยุโรป ประกอบกับการจ่ายค่าแรงค่อนข้างสูง จึงเป็นตัวเลือกให้คนไทยออกไปทำงานต่างแดน

จากผลการสรุปของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างแดน พบว่า จำนวนคนไทยทำงานในกลุ่มเอเชียมีมากที่สุด ได้แก่ ไต้หวันจำนวน 12,238 คน ตามด้วยญี่ปุ่น 3,851 คน ขณะที่กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง คือ อิสราเอล 3,776 คน และกลุ่มประเทศยุโรป คือ สวีเดน มี 1,921 คน

แรงงานไทยในไต้หวัน ได้ค่าจ้างเท่าไร ?

เมื่อเจาะลึกไปที่ค่าจ้าง ไต้หวันซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายไปทำงานของคนไทยมากที่สุด มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 25,250 เหรียญไต้หวัน/เดือน ประมาณ 30,497 บาท จะเห็นว่าทั้งค่าเงินและค่าครองชีพของไต้หวันกับไทยไม่แตกต่างกันนัก  โดยที่ส่วนใหญ่เป็นงานใช้แรงงาน อาทิ คนทำงานทั่วไป ช่างทั่วไป ช่างฝีมือ

ขณะที่ญี่ปุ่นซึ่งมีจำนวนแรงงานอยู่ในอันดับรอง มีค่าจ้างขั้นต่ำโดยเฉลี่ย 930 เยน/ชั่วโมง ประมาณ 255 บาท/ชั่วโมง หรือประมาณ 40,800 บาท/เดือน ส่วนใหญ่เป็นงานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมบริการ

ทั้งนี้ ประมาณการรายได้ที่คนหางานในต่างแดนส่งกลับผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศ ประจำปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 114,264 ล้านบาท

 

แรงงานไทยไปทำงานต่างแดนที่ไหนมากที่สุด (ม.ค.-มิ.ย. 2565)

อันดับ จำนวน (คน)
1 ไต้หวัน 12,238
2 ญี่ปุ่น 3,851
3 อิสราเอล 3,776
4 สวีเดน 1,921
5 เกาหลีใต้ 1,842
6 มาเลเซีย 1,003
7 ฟินแลนด์ 670
8 โปรตุเกส 662
9 สิงคโปร์ 576
10 เวียดนาม 328

หมายเหตุ: ตัวเลขดังกล่าวเป็นจำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างแดน นับจากจำนวนทั้งการเดินทางด้วยตนเอง กรมจัดส่ง นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน บริษัทจัดส่ง)

ที่มา: กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

 

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online