ตลาด Digital Transformation โอกาสของผู้ที่มองเห็น กรณีศึกษา iiG

การเป็นผู้มาก่อนกาลรุก ตลาด Digital Transformation เพื่อช่วยเหลือองค์กรภาคธุรกิจต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเข้าสู่โลกดิจิทัลเมื่อ 30 ปีที่แล้วของ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG ในเชิงธุรกิจอาจเป็นข้อได้เปรียบ

แต่การมาก่อนกลับไม่ใช่สูตรสำเร็จเสมอไป เพราะอย่าลืมว่า โจทย์ของคู่แข่งผู้มาทีหลังย่อมต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้สามารถโค่นบัลลังก์ผู้นำได้ !

เติบโตสวนวิกฤต

สิ่งที่ทำให้ iiG สามารถยืนหนึ่งในตลาด Digital Transformation ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คือการตั้งคำถามว่า ลูกค้าจะได้อะไรจากแต่ละบริการ มากกว่าหาคำตอบว่า iiG จะได้อะไรจากการนำเสนอสินค้าและบริการแต่ละครั้ง

ที่สำคัญต้องตอบลูกค้าให้ได้ว่า เม็ดเงินที่จ่ายไปคือการ Invest ไม่ใช่ Cost ที่ละลายหายไปตามกาลเวลา นั่นทำให้แม้หลายองค์กรจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด

ทว่า สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร iiG ยืนยันหนักแน่นกับ Marketeer ว่า “โควิดทำอะไรเราไม่ได้”

สะท้อนผ่านผลประกอบการครึ่งปีแรก 2565 iiG มีรายได้รวมอยู่ที่ 457.78 ล้านบาท ในจำนวนนี้มาจากการให้บริการหลักคือ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ CRM (Customer Relationship Management) และการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ ERP (Enterprise Resource Planning)

รายได้ของ iiG ดังกล่าวมีอัตราการเติบโต 43% มีกำไรสุทธิ 52.94 ล้านบาท เติบโตถึง 65% เลยทีเดียว

นอกจากนี้ รายได้และกำไรของ iiG ที่ทำ New High ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องใน 6 ไตรมาสที่ผ่านมา ตอกย้ำว่า ตลาด Digital Transformation ยังมี Demand อีกมหาศาล เพราะทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดย่อมต้องปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้นอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง

ผู้บุกเบิกต้องไม่หยุดวิ่ง

การที่ตลาดมี Demand สูง มิติหนึ่งอาจหมายถึงโอกาส แต่อีกมิติหนึ่ง ปฏิเสธได้ยากว่า โอกาสย่อมมาพร้อมกับความท้าทายทั้งในด้านของคู่แข่งที่เห็นโอกาสทำเงินจาก ตลาด Digital Transformation เช่นกัน รวมถึงความท้าทายในด้านของลูกค้าผู้ใช้บริการที่ต้องการบริการที่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างตรงใจมากกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้

เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ iiG จึงมีการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

“สำหรับแกนแรกคือ Organic Growth เราพัฒนาบริการเดิมที่ลูกค้าส่วนใหญ่สามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจได้ ครอบคลุมตั้งแต่ระบบหลังบ้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP เรื่องของระบบบัญชีการเงิน ระบบตรวจนับสินค้าคงคลัง การซื้อ การขาย การผลิตต่าง ๆ

ไปจนถึงระบบหน้าบ้าน คืองานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ CRM ไปจนถึงส่วนที่เรียกว่า Customer Touchpoint เพราะเวลานี้พฤติกรรมผู้บริโภคอยู่บนโลกออนไลน์ เราต้องช่วยลูกค้าของเราให้สามารถ Engage กับลูกค้าของเขาผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แบบครบวงจร”

ถามว่าจากนี้ไปเราจะให้น้ำหนักกับส่วนไหน ?

“เราจะเน้นบริการที่เกี่ยวข้องกับ Customer Experience Management เพราะเราเชื่อว่า ประสบการณ์ที่ดีที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ คือหัวใจที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับทุกองค์กร” สมชาย อธิบายถึงกลยุทธ์การเติบโตแบบ Organic Growth


เสริมแกร่งด้วยกลยุทธ์ M&A

สำหรับการพัฒนาในแนวตั้ง หรือ Inorganic Growth จะสอดคล้องกับกลยุทธ์สร้างการเติบโตของ iiG โดยมุ่งหาการลงทุนในลักษณะควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions : M&A) กับบริษัทที่มีความสอดคล้องกับธุรกิจหลัก ซึ่งต้องเป็นบริษัทที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ รูปธรรมคือ หลังจากที่ iiG ควบรวมกิจการของ Diginative ด้วยการเข้าถือหุ้น 60% เพื่อเสริมทัพบริการด้าน Digital Marketing ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ล่าสุดมีแผนเข้าถือหุ้น 51% ใน บริษัท แลนซิ่ง บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด หรือ LANSING ผู้นำด้าน Software Development, Outsourcing และ IT Security เหตุที่ชวน LANSING เข้ามาอยู่ภายใต้ชายคา

เนื่องจากที่ผ่านมา iiG มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน Digital Insurance และ LANSING ก็มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ Healthcare โดยมีฐานลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาลชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก นั่นย่อมทำให้ iiG สามารถเชื่อมโยงบริการเข้าสู่ฐานลูกค้าของ LANSING และ LANSING เองก็สามารถนำจุดแข็ง โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อตอบสนองลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะของ iiG ได้เช่นกัน

ไม่เพียงเท่านี้ LANSING ยังมีศักยภาพในการจัดหาบุคลากรด้านไอที ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองหลักของธุรกิจ iiG การควบรวมกับ LANSING ครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนการปลดล็อกข้อจำกัด ทำให้ iiG และ LANSING สามารถเติบโตร่วมกันอย่างก้าวกระโดด

“ประเทศไทยวันนี้ หลายอุตสาหกรรมสูญเสียความสามารถการแข่งขันในเวทีโลก แต่มีอุตสาหกรรมหนึ่งที่เรามองว่าจะเป็นดาวเด่นในอนาคต นั่นคือ Health Care และ Wellness ซึ่งอยู่ใน Ecosystem เดียวกันกับอุตสาหกรรมประกันภัยที่เรามีความเชี่ยวชาญ

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมประกันภัย เราจึงมุ่งสร้าง Digital Insurance Platform เพื่อให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางและเล็กที่อาจไม่มีงบประมาณในการจัดทำซอฟต์แวร์ของตนเอง

สามารถมาใช้บริการแพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นได้ โดยคิดค่าบริการตาม Transaction ที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น ซึ่งแพลตฟอร์มนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจของเขาอย่างมาก โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์มภายในสิ้นปีนี้ สิ่งนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นเครื่องยืนยันว่า ทุกอย่างที่ทำ

เรานึกถึงลูกค้าก่อนเสมอ เพราะถ้าลูกค้าชนะ เราชนะด้วย เราจะเติบโตได้ ก็ต่อเมื่อเราทำให้ลูกค้าเติบโต” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร iiG กล่าว พร้อมทิ้งท้ายว่า

การเข้าลงทุนใน LANSING และ การพัฒนา Digital Insurance Platform จะเป็นจิ๊กซอว์ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมกับสร้างรายได้ให้กับประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ในอนาคตจะมุ่งเน้นด้าน Medical Tourism มากขึ้นด้วย

ทั้งหมดนี้คือเกมรุกครั้งใหม่ของ iiG ผู้บุกเบิก ตลาด Digital Transformation และผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรภาคธุรกิจชั้นนำต่าง ๆ กว่า 30 ปี

หากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา หลายองค์กรต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด แต่ iiG ยังสามารถทำรายได้ All Time High เป้าหมายรายได้ในปีนี้ที่ตั้งไว้ 950 ล้านบาท คงไม่ไกลเกินเอื้อม ส่วนเป้าหมายรายได้ในปี 2566 คาดว่าจะไปถึง 1,500 ล้านบาท และทะยานสู่ 2,000 ล้านบาทในปี 2567 แม้เส้นทางอาจไม่ง่าย แต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ !

 

 

iiG ครบเครื่องเรื่อง Digital Transformation

iiG ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation ให้แก่องค์กรธุรกิจแบบครบวงจร โดยนำเทคโนโลยีระดับโลกมาให้บริการลูกค้า เช่น Oracle, Salesforce, Sitecore, MuleSoft, Tableau และ Coupa

ทั้งยังมีการพัฒนาโปรแกรมเสริมขึ้นเองเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าองค์กรธุรกิจ ซึ่งในกลุ่มประกอบด้วย 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด บริษัท ไอแอนด์ไอ เวนเจอร์ จำกัด บริษัท ดิจิเนทีฟ จำกัด และ บริษัท แลนซิ่ง บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด โดยมี บริการหลัก ๆ ดังนี้

 • การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ แบรนด์ การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management – CEM) การตลาดดิจิทัล และโฆษณา
 • ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management – CRM)
 • ระบบการสื่อสารของธุรกิจบนคลาวด์ (Business Communication)
 • ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning – ERP)
 • ระบบการจัดการการใช้จ่ายทางธุรกิจ (Business Spend Management – BSM)
 • การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจ (Data Analytics & Management)
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านดิจิทัลอินชัวรันส์
  (Digital Insurance)
 • การจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ (Placement Services)
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Service) และซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Software Package)
 • การรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (IT Security)

 

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online