อีริคสันจัดงาน Mobile World Congress 2022 ร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล (Digital Transformation) ในประเทศไทย

อีริคสัน (NASDAQ: ERIC) เปิดงาน Imagine Live Thailand 2022 งานแสดงเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร สำหรับเป็นแพลตฟอร์มทำงานร่วมกันระหว่างพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลของประเทศไทยบนพื้นฐานเทคโนโลยี 5G

ร่วมกับพันธมิตร อาทิ สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) และผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือชั้นนำในประเทศไทย

มร.อิกอร์ มอเรล ประธานบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า อีริคสันได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนอยู่ตลอด เพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศตามวิสัยทัศน์ Thailand 4.0 ผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนา Ecosystem ของไทย  โดยจะจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลจะช่วยให้สามารถรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่เกิดขึ้นได้จากทั่วโลก เตรียมพร้อมพัฒนาไปสู่ยุค 6G ในอีกขั้น

ทางอีริคสันได้จัดแสดงนวัตกรรมโซลูชัน ประกอบด้วย โซลูชันการสื่อสารผ่านโฮโลแกรม (Holographic Communication) เทคโนโลยีเกษตรกรรมอัจฉริยะในเมตาเวิร์ส (Smart Agricultural Technology in Metaverse) นวัตกรรมสื่อสารที่ต้องการความแม่นยำสูง (Time-Critical Communication) และตัวอย่างความสำเร็จของธุรกิจที่ใช้ 5G จากทั่วโลก

ทั้งนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อีริคสันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมทำ MoU เพื่อส่งมอบความรู้เทคโนโลยี 5G ให้แก่นักศึกษาไทย เพิ่มพูนทักษะด้าน ICT เตรียมพร้อมแรงงานสำหรับการทำงานในภาคโทรคมนาคมของไทย

 

สถานการณ์เครือข่าย 5G ทั่วโลกในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น

Live 5G networks 218 เครือข่าย (เป็นของอีริคสัน 130 เครือข่าย)

Live 5G Standalone networks 24 เครือข่าย (เป็นของอีริคสัน 17 เครือข่าย)

ซึ่งเครือข่าย 5G ข้างต้นจะครอบคลุมประชากรโลกจำนวน 35% ภายในสิ้นปี 2565

และมีการคาดการณ์ว่า 5G และเทคโนโลยี Edge Computing จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระบบเชื่อมต่อไร้สาย (Wireless factory connections) ในปี 2030 ให้สูงถึง 4.7 พันล้านคอนเนกชัน

ศักยภาพธุรกิจ 5G ในประเทศไทย

ด้านสถานการณ์ 5G สำหรับมือถือของประเทศไทย มีการเข้าถึงในสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่ง เห็นได้จากจำนวนมือถือในประเทศไทยที่มีการใช้ 5G มีจำนวน 40.8 ล้านซับ

5G จะช่วยสร้างโอกาสแก่ธุรกิจมูลค่าราว 3.4 พันล้านดอลลาร์

สัดส่วนรายได้ทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจ 5G ในไทยภายในปี 2030 แบ่งตามอุตสาหกรรม ได้ดังนี้

อุตสาหกรรม 25%

ยานยนต์ 13%

Healthcare 13%

พลังงานและสาธารณูปโภค 12%

มีเดียและเอนเตอร์เทนเมนต์ 9%

Public safety 6%

ขนส่งสาธารณะ 6%

เกษตรกรรม 6%

ค้าปลีก 5%

บริการทางการเงิน 4%

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน