เวลาเราอ่านคอนเทนต์การตลาด หรือคอนเทนต์เกี่ยวกับค้าขายออนไลน์ เราจะได้เห็นตัวย่อ ? 2 ? อยู่เสมอ

แล้วตัวย่อแต่ละตัวมีความหมายอะไรล่ะ

 

O2O = Online to Offline/Offline to Online

รูปแบบการเชื่อมโยงระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ หรือ ออฟไลน์และออนไลน์ที่ตัวเองมีอยู่เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างและเชื่อมโยงประสบการณ์การซื้อของผู้บริโภคกับแบรนด์ หรือสินค้าเข้าด้วยกัน

 

C2C = Consumer to Consumer

C2C ที่เราเห็นกันคุ้นเคยมาจากคำว่า Consumer to Consumer หรือการค้าขายระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคด้วยกัน

อย่างเช่นเราที่เป็นผู้บริโภคทั่วไป ผลิตสินค้า – บริการ, ซื้อของมาขายต่อ, ขายของมือสองของตัวเองให้กับผู้บริโภคด้วยกัน ผ่านโซเชียลมีเดีย, อีมาร์เก็ตเพลส เป็นต้น

 

C2B = Consumer to Business

C2B คือผู้บริโภคทั่วไป ผลิตสินค้าขึ้นมาเพื่อขายให้กับธุรกิจ ไปต่อยอดสร้างผลกำไรต่อ

 

C2G = Consumer to Government

C2G เป็นการขายในรูปแบบผู้บริโภคทั่วไปขายสินค้าหรือบริการให้กับภาครัฐ

 

B2C = Business to Consumer

B2C รูปแบบการขายระหว่าง Business หรือแบรนด์ ขายสินค้า หรือบริการให้กับผู้บริโภคผ่านโซเชียลมีเดีย อีมาร์เก็ตเพลส แบรนด์ดอตคอม

การขายในรูปแบบนี้เป็นการขายที่เราในฐานะผู้บริโภคซื้อ ซื้อสินค้าในรูปแบบนี้อยู่เป็นประจำ

 

B2B = Business to Business

B2B เป็นการขายระหว่างธุรกิจขายสินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจด้วยกัน เพื่อให้ธุรกิจที่ซื้อสินค้าหรือบริการนำไปต่อยอดสู่ผลกำไรและรายได้ หรือนำไปใช้เพื่อการจัดการ หรือใช้เพื่อการทำงานธุรกิจหรือองค์กร

การซื้อขายในรูปแบบ B2B สามารถซื้อขายผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งอีมาร์เก็ตเพลส, แบรนด์ดอตคอม หรือแม้แต่ระบบอีโพรเคียวเมนต์ เป็นต้น

 

B2G = Business to Government

B2G ภาคธุรกิจขายสินค้า หรือบริการให้กับภาครัฐ ส่วนใหญ่การขายในรูปแบบนี้จะเป็นการขายผ่านวิธีอีโพรเคียวเมนต์ และอีออคชั่น

 

G2G = Government to Government

G2G การที่ภาครัฐขายสินค้าและบริการให้ภาครัฐด้วยกันเอง เราจะไม่ได้พบเห็นทั่วไป แต่เราก็ได้พบเห็นตามข่าวกันบ้าง เช่น โครงการลอกท่อที่กรุงเทพมหานครจ้างให้กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน เป็นต้นติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online